Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Prevence

 
 

Jarní ohně na zahradě a blížící se „pálení čarodějnic“

Jarní „úklid“ zahrady, spalování suché trávy, ale také tím vznikající časté požáry při nedodržení bezpečnostních pravidel, to jsou typické jarní požáry. Poslední dubnový den je typický pro tzv. „pálení čarodějnic“ a tím také z pohledu hasičů zvýšené nebezpečí vzniku požárů a výjezdy k domnělým požárům, způsobených neohlášením této akce hasičům.

Podle statistik Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy jsou právě jarní měsíce „bohaté“ na požáry.

Ohlášením pálení lze předejít zbytečným výjezdům hasičů

Povinnost ohlášení pálení je zakotvena v zákoně o požární ochraně:

(zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení čarodějnic“ oznamte vyplněním formuláře na odkazu https://paleni.izscr.cz  a nebo případně na telefonní číslo Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy:  950 816 105

1

Při ohlášení je třeba uvést:

 • místo a čas pálení,
 • osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní
 • a také přijatá protipožární opatření.

Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů.  Při „pálení čarodějnic“ nepodceňujte momentální počasí. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy.

Bezpečné „pálení čarodějnic“ z hlediska požární ochrany

 • nezapomeňte na ohlášení pálení „čarodějnic“ hasičům,
 • vyberte vhodné místo, dostatečný odstup od budov,  dejte pozor na suchou trávu v okolí,
 • důležitá je také stabilní hranice vatry,
 • mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů,
 • na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu,
 • nebezpečné je také oheň přeskakovat,
 • do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam nepatří,
 • pozor na rozšíření požáru, při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat,
 • děti musí být v doprovodu dospělé osoby,
 • nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, popel např. zasypte hlínou nebo pískem.

Vypalujete trávu?  Tak tím porušujete zákon!

Jarní požáry jsou také často zapříčiněny vypalováním trávy. Vypalování trávy je zakázáno!

2

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.


kpt. Ing. Ivana Svitáková

Odbor prevence HZS hl. m. Prahy


5.4.2018 15:30:47 | přečteno 3897x | Bc. Petra Víznerová

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load