Do akce JEHLA se zapojilo 40 městských a obecních policií, sesbíráno bylo téměř 1000 jehel a injekčn

V úterý 17. dubna proběhl ve 40 českých městech další ročník akce JEHLA. Více jak čtyři sta sedmdesát strážníků společně čistilo svá města od nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech. Ve sběrných boxech na kontaminovaný odpad skončilo necelý tisíc použitých jehel a stříkaček 

Použité jehly a injekční stříkačky představují velké zdravotní riziko, kterému jsou vystaveny hlavně děti. Ale také třeba domácí mazlíčci. Kromě celoročního sběru použitých jehel a stříkaček při běžné hlídkové činnosti probíhají celostátní cílené akce JEHLA, v rámci té letošní spojily své síly městské policie ze 40 měst.

Pozornost strážníků je především věnována dětských hřištím a pískovištím, ale kontrolují se také málo frekventovaná, nepřehledná místa, parky a odpočinkové zóny, v Praze navíc vestibuly stanic metra a ventilační šachty. Kromě snížení rizika nakažlivých onemocnění přinášejí preventivní cílená opatření cenné informace o výskytu narkomanů a rozšíření povědomí veřejnosti o správném postupu při nálezu injekční stříkačky.

Radní pro bezpečnost a prevenci kriminality v hlavním městě Libor Hadrava k celé akci dodává: „Jsem rád, že akce získala podporu Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst i veřejnosti. Pražané v rámci akce Ukliďme Česko oznámili na linku 156 nález celkem 21 kusů infekčního materiálu, o který se strážníci také postarali.“

Například v Praze sebrali strážníci celkem 121 kusů odpadu, což je o více jak tři desítky méně, než v loňském roce. Zásluhu na tom má mimo jiné i dobrá spolupráce s neziskovými organizacemi a městskými částmi, které dětská hřiště spravují.

Závěrem důležitá připomínka strážníků: „Pokud najdete nebo zahlédnete tento infekční materiál, v žádném případě ho nesbírejte, ale neprodleně tuto informaci oznamte na tísňovou linku 156. Strážníci městské policie zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.“

Akce JEHLA v Mladé Boleslavi (vrch.kom.Kypta Tomáš):


V Mladé Boleslavi je městská policie přesvědčena, že preventivních akcí není nikdy dost, proto se strážníci zapojili do společné aktivity 38 městských policií z celé české republiky v akci JEHLA. Do této akce byly zapojeny dvě dvoučlenné hlídky strážníků. Tito čtyři strážníci systematicky kontrolovali vytipovaná místa v celém katastru města. Přestože sběr použitého infekčního materiálu po narkomanech je činnost, kterou strážníci dělají běžně v rámci své každodenní činnosti, jsou tato cílená opatření potřebná. Městská policie v průběhu celého roku a i při podobných akcích zbavuje své město kontaminovaného odpadu, který může být nebezpečný zejména malým dětem, které se s ním mohou dostávat do styku při svých hrách na veřejných prostranstvích. Při jednorázové akci dne 17.4.2018 v Mladé Boleslavi odstranili strážníci městské policie z veřejných prostranství celkem 243 ks použitých injekčních stříkaček a nebezpečného kontaminovaného matriálu.

Akce JEHLA v Českém Těšíně (Dorota Havlíková):


Pracovníci městské policie vyrazili do terénu vybaveni boxy na infekční materiál, pinzetami, ochrannými rukavicemi. Předcházejí tak nebezpečí, jemuž jsou vystaveny hlavně děti, ale bezpochyby také domácí zvířata. Informace o výskytu narkomanů předávají kriminalistům. Tato zjištění jsou jedním z užitečných vodítek při potírání drogové kriminality.
Fotografie jsou ze staré Svibice – okolí zahrádek. Výsledky zašleme po skončení akce.

Irena Seifertová, MP Praha 

Vytvořeno 18.4.2018 8:52:19 | přečteno 696x | Bc. Petra Víznerová
load