Vydání loveckého lístku

Lovecké lístky vydáváme na oddělení Krizového řízení - Ocelíkova 672/1, Praha 4, pavilon "A" - 1. patro, kancelář č. 5

Doklady, které je potřeba mít s sebou:

 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost
 • doklad o studiu na střední škole, nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost vyučovaným předmětem (jen pro lovecké lístky pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem)
 • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro lovecké lístky pro cizince)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce)
 • doklad o pojištění
 • občanský průkaz, nebo cestovní pas


Správní poplatky:

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle:

 • na jeden den - 30,- Kč
 • na pět dní - 50,- Kč
 • na 30 dní - 70,- Kč
 • na 6 měsíců - 100,- Kč
 • na 12 měsíců -150,- Kč
 • na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které   zajišťují myslivost v rámci svého povolání, nebo funkce 75 Kč

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou: 

 •  1000,- Kč (vydává se pouze pro občany ČR) 


ikona souboružádost o vydání loveckého lístku


Vytvořeno 7.4.2016 13:38:41 | přečteno 4230x | Bc. Petra Víznerová
load