Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Bezpečnost

 
 

Legislativa

Základní přehled nejdůležitější legislativy v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatel, IZS.

Oblast státní a územní správy

 • č.2/1969 Sb., Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 • č.128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)
 • č.129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení)
 • č.131/2000 Sb., Zákon o hlavním městě Praze
 • č.320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů č.362/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky

Oblast krizového managementu

 • č.239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • č.240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č.462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • č.328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • č.12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • č.186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu
 • č.380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • č.399/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č.12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • Usnesení vlády České republiky č.417 ze dne 22. Dubna 2002 - Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015

Oblast utajovaných informací a ochrana osobních údajů

 • č.412/2005Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • č.101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Oblast obrany

 • č.585/2004 Sb., Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
 • č.219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky
 • č.222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky

Oblast hospodářských opatření

 • č.241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • č.498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
14.5.2015 12:58:08 | přečteno 1653x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Pěvissimo II. – Dagmar Pecková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: INTIMITY – Štefan Margita :  Šansony v doprovodu klavíru a violoncella 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: TRIPlay (18.00), Petra Brabencová Quartet (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Barbora Tellinger John Fresk trio (JAR/USA/CZ) (18.00), Varhan´s Groovy Jamm (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Paul Batto & Robert Christian (18.00), Charlie Slavík Revue + Steve Walsh (20.00)
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load