Změna územního plánu Z1000/00

Magistrát hl. m. Prahy odbor územního plánu informoval o účinnosti změny Z1000/00 tzv. revize stávajícího platného územního plánu Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 30/86 ze dne 22.10.2009 vydalo změnu Z1000/00 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy formou Opatření obecné povahy hl. m. Prahy č. 6/2009.

Ode dne 12.11.2009 je Opatření obecné povahy hl. m. Prahy č. 6/2009 účinné pro rozhodování v území. Celé jeho znění je ke stažení na internetových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy na adrese www.magistrat.praha-mesto.cz v části územní plánování a rozvoj.

Další informace o územním plánování naleznete i na internetových stránkách městské části Praha 11 pod následujícím odkazem: Územní plánování https://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/uzemni-planovani/

Vytvořeno 24.11.2009 11:11:39 | přečteno 1769x | PaedDr. Josef Škvor
load