Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Závěrečná konference projektu ReNewTown

Univerzita v Ljubljaně, Ekonomická fakulta, 11. a 12. února 2014. Projekt s názvem New Post-Socialist City: Competitive and Attractive (krátce ReNewTown: http://www.renewtown.eu), jehož je městská část Praha 11 partnerem, je realizován v rámci Operačního programu Central Europe a spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje.

 Jeho hlavním cílem je snižování rozdílů a zlepšení kvality post-socialistického městského prostředí (nejen pozitivní transformací obytných ploch, ale také zlepšením kvality a přístupnosti veřejných prostranství, zvyšováním počtu kulturních a sociálních událostí, větší podporou podnikatelských iniciativ, posílenou identitou, vytvářením společné hodnoty, atd.). Za tímto účelem bylo vytvořeno několik modelů a byly realizovány 4 pilotní aktivity v post-socialistických městech různých zemí střední a východní Evropy (Česká republika, Polsko, Slovensko, Slovinsko, více na webových stránkách: http://www.renewtown.eu/pilot-actions.html).

Závěrečná konference projektu (http://konference.ef.uni-lj.si/renewtown/) se zaměřuje na poskytnutí širší perspektivy týkající se konkurenceschopnosti a atraktivnosti post-socialistických měst střední a východní Evropy prostřednictvím fóra na výměnu zkušeností mezi akademickými vědci, městskými architekty a osobami s pravomocí jednat v těchto otázkách. Konferenční řečníci budou přispívat různými aspekty následujících témat:

(1) Nové ekonomické a sociální funkce post-socialistických budov, veřejných prostor, majetku a/nebo městských částí.

(2) Totožnost a diferenciace mezi jednotlivými městskými sídlišti.

(3) Hodnoty, blahobyt a výzva k udržitelnosti v post-socialistických městských sídlištích.

Hloubková diskuze a neformální výměna zkušeností mezi tvůrci strategií, městskými architekty, zástupci tvůrčích komunit, městských obchodníků a akademických vědců bude umožněna díky sérii zasedání a paralelních schůzí. Některé z nich budou specificky zaměřeny na následující klíčové publikace projektu:

Post-socialistické město: Vzorové modely pro revitalizaci města ve 21. století – Příručka modelů.

Nadnárodní manuál městské revitalizace.

Mezinárodní rozvojová strategie pro post-socialistická města střední Evropy

Všechny tyto publikace budou brzy zpřístupněny na stránkách MČ Praha 11 (https://www.praha11.cz/cs/granty-a-fondy/fondy-eu/realizovane-projekty-z-fondu-eu/renewtown.html) a na stránkách projektu (www.renewtown.eu). Velice zajímavý je zejména

Nadnárodní manuál městské revitalizace, kde jsou shrnuty tipy a postupy týkající se oblasti zlepšování kvality měst. V manuálu lze také najít přehled databází a iniciativ evropských měst, které se zabývají tímto problémem. Zájemci zde můžou najít nové nápady a možnosti, jak oživit městské prostory a zlepšit tak například i okolí svého bydliště. V případě zájmu o tuto nebo i jiné publikace, a pro veškeré další dotazy týkající se projektu, prosím, kontaktujte koordinátora projektu: Erika Krojidlová (ReNewTown@email.cz)

Veškeré požadavky týkající se konference mohou být adresovány Prof. Dr. Ireně Ograjenšek, místopředsedkyni Programové komise a předsedkyni Organizující komise

 (irena.ograjensek@ef.uni-lj.si).

28.1.2014 14:01:07 | přečteno 1170x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load