Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Výstava Brány recyklace II

Výstava, jejímž cílem je ukázat, že vytříděný odpad se skutečně recykluje a výrobky běžně dostupné na trhu, které denně běžně používáme, vznikají také z recyklovaných materiálů, byla dnes zahájena ve Škodově paláci.

Výstava je vhodným nástrojem, jak přiblížit recyklaci a smysl třídění žákům a studentům. O to víc je pro mne potěšující velký zájem škol, které výchovu k ochraně životního prostředí zařadily do svého vzdělávacího plánu. Výstava koresponduje s krajskou koncepcí Environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) HMP. Ukázat, že třídění odpadu má smysl a že se vytříděný materiál opravdu dále recykluje - recyklované výrobky jsou běžně všude kolem nás, bude jistě přínosnou ukázkou pro všechny věkové kategorie,“ řekla ve svém projevu náměstkyně pražského primátora pro oblast školství Marie Kousalíková.

„Hlavní město Praha věnuje odpadovému hospodářství značnou pozornost a já jako radní, do jehož gesce ochrana životního prostředí spadá, mohu s potěšením konstatovat, že se Praha v posledních letech v nakládání s odpady zařadila ke skutečné evropské špičce,“ řekl ve svém projevu radní pro oblast životního prostředí hl. m. Prahy Vladislav Mareček. „Vězme, že tím nejmenším, čím k ochraně přírody můžeme přispět i my, je oněch několik kroků sběrným místům. Každá PET láhev, každý výtisk přečtených novin, každá sklenice, které skončí v kontejneru tříděného odpadu, se nám časem vrátí zdravějším a čistším prostředí pro nás i naše děti,“ dodal radní Mareček.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je systémem, který vede k osvojování znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku. Zvláštní důraz je kladen na EVVO dětí a mládeže, neboť v raném věku se formují celoživotní postoje a návyky Strategickým dokumentem HMP je v oblasti ochrany životního prostředí Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2009 - 2010, který Rada hlavního města schválila v březnu roku 2009.

Hlavní město Praha:

  • má na svém území 113 000 nádob na směsný odpad
  • má na 4300 sběrných místech je 17 000 nádob na odpad tříděný (na jedno hnízdo tak připadá zhruba 220 obyvatel
  • má k dispozici více než 20 sběrných dvorů
  • pravidelně je zajišťován i sběr objemného odpadu do velkoobjemových kontejnerů
  • disponuje také dotřiďovacími linkami a dalšími zařízeními na zpracování odpadů a má i moderní zařízení na energetické využití odpadu splňující ty nejpřísnější normy

Přestože v roce 2009 občané Prahy vyprodukovali 402,713 kilotun odpadu, patří hlavní město trvale mezi ty, kde se třídí nejlépe a to jak v českém měřítku, tak i mezi evropskými metropolemi.

2.4.2010 14:36:13 | přečteno 1442x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load