Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Speciální byty pro zdravotně postižené

Rada hlavního města Prahy na svém dnešním zasedání schválila pronájem 27 stavebně upravených bytů pro zdravotně postižené občany a 13 bytů pro občany, kteří se ocitli ve zvláště tíživé sociální situaci. Kromě toho radní odsouhlasili prodloužení doby nájmu u 86 bytů pronajatých ze zdravotních a sociálních důvodů.

„Lidé, kteří se ocitnou ve zvláště těžké životní situaci nebo potřebují bydlení se stavebními úpravami, by se měli na prvním místě obrátit na městskou část podle místa svého trvalého bydliště. Hlavní město plní úlohu jakési druhé instance, to znamená, že zasahuje tehdy, když například poskytnutí vhodného bytu pro vozíčkáře či pro nevidomého není v možnostech příslušné městské části,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Milan Pešák, který návrh na pronájmy bytů pro zdravotně postižené podával v zastoupení radního Jiřího Janečka. „Hlavní město v těchto případech spolupracuje s městskými částmi a s dalšími organizacemi v sociální oblasti. Jednotlivé případy projednává zvláštní pracovní skupina magistrátu, která dává následně doporučení Radě hlavního města Prahy,“ řekl dále radní Pešák.

Pracovní skupina MHMP doporučuje zejména žadatele s trvalým pobytem v Praze. „V tomto případě jsme udělali pouze dvě výjimky, jsou to mimopražští žadatelé, kteří jsou na Prahu vázáni pracovně, nebo z důvodu školy a rekvalifikace, které nejsou jinde dostupné. Pan Michal, nevidomý, z Kostelce nad Ohří, je v Praze zaměstnán v košíkářské dílně v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku pro nevidomé na Dědině. Druhým případem je desetiletá Milena, hluchoněmá. Doposud ji rodiče každý týden vozili z okresu Hradec Králové do Prahy do speciální školy. Pětidenní odloučení od rodičů však velmi negativně ovlivňuje vývoj dítěte,“ popsal konkrétní případy Pešák.

„Žádosti o pronájem a prodloužení pronájmu bytu ze sociálních důvodů se k nám dostávají od lidí, kteří často již nemají jinou možnost, jak řešit svoji zoufalou životní situaci. Velké procento je od matek - samoživitelek, nebo rodin, které jsou v současné době umístěny v azylových domech. Jsou i případy náhle ovdovělých žen, které se ocitly zcela bez prostředků, takže si nemohou dovolit platit tržní nájemné a podobné životní příběhy,“ řekl radní Pešák s tím, že město pochopitelně nemá bytů nazbyt a u všech žadatelů důsledně kontroluje jejich situaci, aby se dostalo na skutečně potřebné.

20.1.2010 10:14:01 | přečteno 2315x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load