Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v Praze

Podle statistiky Technické správy komunikací hlavního města Prahy použije jízdní kolo alespoň občas 424 tisíc Pražanů.

Odhodlání a připravenost hlavního města Prahy pokračovat v rozvoji městské cyklistiky a zajistit pro to odpovídající prostředky z rozpočtu města potvrdil dnes na tiskové konferenci první náměstek primátora Karel Březina. V současné době je na území Prahy 433 km cyklotras, 140,5 km cyklostezek a společných komunikací pro chodce a cyklisty, 57 km vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty a dalších integračních dopravních opatření a 921 dvoumístných cyklostojanů.

„V plánu investičních akcí na letošní rok je v rozpočtu Prahy na cyklistickou dopravu dosud vyčleněno 30 milionů korun. V rámci neinvestičních položek s celkovou sumou 35 milionů korun počítáme se značením nových tras, kterých by mělo být 24 kilometrů, patří sem také nová integrační dopravní opatření v hlavním dopravním prostoru včetně oprav, úprav a údržby stávajících cyklistických komunikací,“ uvedl náměstek primátora Březina s tím, že další prostředky se Praha pokusí získat na investiční akce z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Březina přislíbil podporu cyklistického přibližování hlavního města České republiky vyspělým metropolím Evropy a připomněl, že Praha jako region má nejbohatší cyklistickou infrastrukturu ve srovnání s ostatními kraji republiky.

„Chtěl bych také zdůraznit, že v Praze se snižuje nehodovost cyklistů, především klesá počet nehod s těžkými následky. A to i přesto, že stále více obyvatel využívá kolo jak pro dopravu, tak pro rekreaci. Od roku 2002 do roku 2010 vzrostl počet cyklistů o 450 procent v ročním průměru, v sezóně je to až o zhruba 800 procent. Podle statistiky Technické správy komunikací hlavního města Prahy použije jízdní kolo alespoň občas 424 tisíc Pražanů,“ řekl Karel Březina.

Náměstek Březina dále poukázal na potřebu většího propojení Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu jako poradního orgánu rady s městskými i ostatními investory při plánování a projektování dopravních a souvisejících staveb v Praze. To je podle něj nezbytný předpoklad úspěšného naplňování „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020“ přijaté na podzim roku 2010, zároveň zdůraznil nutnost vypracování podrobného cyklogenerelu. „Potřebná je i větší informovanost laické i odborné veřejnosti včetně odpovědných úředníků města i městských částí o problematice dopravní a rekreační cyklistiky. Chtěli bychom dosáhnout lepšího vnímání společného užívání složitého pražského dopravního prostoru. A tím i větší vzájemné tolerance jeho uživatelů, a tedy i vyšší bezpečnosti cyklistické dopravy a dopravy obecně,“ uzavřel náměstek primátora Karel Březina.

Prezentace je dostupná zde (pozor, soubor má velikost téměř 60 MB).

2.3.2011 14:51:42 | přečteno 1825x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load