Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Revitalizace rybníka Labuť v Krči již skončila

V těchto dnech byl dokončen projekt revitalizace rybníka Labuť v Praze-Krči a zároveň otevřena nová naučná stezka v Kunratickém lese. Rybník Labuť prošel celkovou obnovou, kdy bylo provedeno odbahnění, vytvořeno litorální pásmo, upraveno vypouštěcí zařízení rybníka a opraveny jeho břehy. Naučná stezka má celkem 14 různých zastavení a je zaměřena především na fenomén lesa, jeho prostředí, hospodaření v lese apod.

„Rybník Labuť v Krči v letošním roce prošel celkovou revitalizací, kdy bylo provedeno odbahnění (1100 m3 bahna), vytvořeno litorální pásmo, upraveno vypouštěcí zařízení rybníka a opraveny břehy rybníka. Celkové náklady akce činily asi 3,5 milionu korun,“ řekl radní pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek. „Celoročně investuje Praha do revitalizací vodních ploch asi 100 milionů korun. Letos jsme realizovali například opravy Hamerského rybníka (10 mil. Kč), rybníku Martiňák (10 mil. Kč), Šárecko-Litovického potoka (9 mil. Kč), rybníka U kamenného stolu (5 mil. Kč), potoka Botič v lokalitě Kozinovo náměstí (2,5 mil. Kč), retenční nádrže Hájecká (7 mil. Kč), a další projekty,“ doplnil radní Štěpánek.

Stávající rybník Labuť je bočním rybníkem Kunratického potoka v místě před podchodem potoka pod Vídeňskou ulicí. Původní rybník Labuť připomínaný již v 18. století byl průtočný a nacházel se po obou stranách bývalé Vídeňské silnice v blízkosti zájezdního hostince „ U labutě“. Poslední rekonstrukce rybníka pochází ze šedesátých let minulého století, kdy došlo k podstatným změnám v lokalitě, včetně vytvoření nového koryta Kunratického potoka, které tento nově upravený rybník v současnosti obtéká. Od této doby nedošlo k podstatným změnám tohoto vodního díla. V rámci odbahnění rybníka bylo po vysušení odvezeno cca 950 m3 sedimentů a z cca 150 m3 sedimentů, bylo vytvořeno litorální pásmo (mělčina) v severovýchodní části rybníka. Dále byla provedena stabilizace svahů porušených břehů kamennou rovnaninou. V prostoru nátoku a odtokového objektu byla provedena dlažba do štěrkopískového lože. Nefunkční vypouštěcí objekt u západního břehu byl odstraněn. Narušené konstrukce druhého vypouštěcího zařízení, byly nahrazeny novými konstrukcemi s kamenným lícem. Traverz litorálního pásma byl opevněn kamennou rovnaninou a vlastní prostor litorálního pásma byl opatřen vegetačními zapěstovanými rohožemi rozměru 5 m x 1 m, které byly zakotveny dubovými kolíky. Bylo osazeno 5 kusů rohoží s rákosem obecným, 3kusy rohoží s orobincem úzkolistým, 5 kusů rohoží se zblochanem vodním a na okrajích pásma byly osazeny 3 kusy rohoží směsí kosatce, ostřice, chrastice, blatouchu a puškvorce. Kolem litorálu bylo osazeno provizorní oplocení, chránící prostor před vniknutím kachen a psů.

„Nová naučná stezka má celkem 14 různých zastavení a je zaměřena především na fenomén lesa, jeho prostředí, hospodaření v lese a podobně. Vše je přizpůsobeno podmínkám Kunratického lesa, většinu popisovaných informací je možno vidět a ověřit přímo na místě, protože jednotlivé zastávky jsou situovány do míst, kde je popisovaný jev možno vidět „v praxi,“ představil novou pražskou naučnou stezku radní hl. m. Prahy Petr Štěpánek. Jednotlivé zastávky jsou věnovány např. problematice smrku, hospodaření v dubových porostech, mimoprodukčním funkcím lesa, výchovným zásahům, zvěři, lesním školkám a zalesňování, doupným stromům nebo nepůvodním dřevinám. Samozřejmě nebylo možné pominout ani kulturní a historické hodnoty Kunratického lesa, proto je jedno zastavení věnováno také Novému Hradu u Kunratic. Zastávka věnována vodě v lesním prostředí je umístěna právě u nově opraveného rybníka Labuť v Krči.

Všechny texty jsou určeny pro laickou veřejnost a jsou doplněny množstvím nákresů, fotografií a ilustrací tak, aby byly srozumitelné a napomáhaly pochopení problematiky lesa a lesnického obhospodařování lesních porostů v podmínkách mimořádně silně využívaných lesních porostů Kunratického lesa. Dle nedávno provedených průzkumů je roční návštěvnost tohoto lesa cca 750 000 návštěvníků. Součástí každé tabule je i přehledná mapa Kunratického lesa se zákresem všech zastavení naučné stezky.

Součástí některých tabulí je i upozornění na zajímavosti nacházející se v bezprostředním okolí zastávek naučné stezky. Návštěvníci tak například mohou obdivovat nejvyšší (cca 40 metrů) nebo nejsilnější (cca 9m3) smrky rostoucí v Kunratickém lese, plošné přirozené zmlazení dubových porostů, apod.

26.10.2009 13:15:47 | přečteno 2746x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load