Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Rada doporučí zastupitelům schválit 900 miliónů korun pro dopravní podnik

Rada dnes na svém pravidelném zasedání vzala na vědomí vytvoření krizového štábu pro řešení současné situace v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s., který jmenoval primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. Primátor se po konzultacích s krizovým štábem rozhodl předložit radě návrh na poskytnutí zúčtovatelné zálohy Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s., ve výši 900 mil. Kč.

Je určena na úhradu prokazatelných nákladů spojených s provozováním veřejné dopravy v Praze v roce 2009. Rada s návrhem souhlasila a uložila primátorovi, aby ho předložil k projednání Zastupitelstvu hl. m. Prahy, které bude poskytnutí zúčtovatelné zálohy schvalovat.

Z hlediska rady je důležité vyřešit financování Dopravního podniku hl. m. Prahy i v dalších letech, radní proto uložili radnímu Šteinerovi, aby předložil radě do 1. 12. 2009 návrh dlouhodobých smluvních vztahů na zajištění veřejné dopravy v rámci Pražské integrované dopravy (PID) včetně standardů kvality.

Primátor Pavel Bém uvedl: „Na přípravě dlouhodobých smluv s dopravci PID pracují experti ROPIDu, Dopravního podniku a města již přes půl roku. Jejich předložení do rady v tomto termínu bylo dlouho naplánováno. Standardy kvality, které například nyní požadují odboráři, jsou nedílnou součástí připravovaných smluv. Nejedná se tedy o žádný ústupek odborářům, ale o dlouhodobý proces, který v tomto období logicky završujeme.“

Rada dále uložila radnímu Šteinerovi, aby ve spolupráci s ROPIDem předložil radě auditovaný výsledek hospodaření Dopravního podniku hl. m. Prahy za I. až III. čtvrtletí roku 2009 s vyúčtováním a zdůvodněním prokazatelné ztráty Dopravního podniku z provozování veřejné dopravy a s návrhem jejího finančního krytí.

Expert na evropské dopravní právo a smluvní vztahy v dopravě Jiří Nálevka k tomu uvedl: „Nastavení způsobu vyúčtování prokazatelné ztráty je poměrně složitý proces, který musí být transparentní pro město, Dopravní podnik i ostatní dopravce v rámci Pražské integrované dopravy. Celý systém se jím bude řídit po dobu příštích deseti let.“

10.11.2009 15:43:45 | přečteno 1461x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load