Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Propojení Strahovského tunelu s Blankou

Na začátku března zahájila společnost EUROVIA CS naplno práce na vybudování spojnice mezi tunelem Blanka a stávajícím Strahovským tunelem.

Tato významná stavba, která je součástí staveb Městského okruhu, si vyžádá nezbytné dopravní opatření v Patočkově ulici, které začne 10. března. Investorem projektu, jehož dokončení je naplánováno na rok 2012 je Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy.

V souvislosti se stavbou bude od 10. března 2010 do 20. prosince 2012 uzavřena Patočkova ulice v úseku od Strahovského tunelu k Myslbekově ulici. Doprava bude vedena po objízdné trase, příjezd do Strahovského tunelu ve směru od Břevnova zůstane zachován. Objížďka povede po trase: Patočkova - Pod Královkou - Bělohorská - Myslbekova - Patočkova (orientační mapka přiložena). Strahovský tunel zůstane v provozu po celou dobu výstavby.

Dopravní opatření se dotkne i vedení autobusových linek MHD, informace o změnách budou k dispozici na zastávkách, na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy a ROPIDu a obyvatelé v okolí stavby budou o změnách informováni prostřednictvím letáků. Uzavírka může dočasně zkomplikovat dopravní situaci v oblasti, objízdné trasy jsou ale naplánovány tak, aby dopady opatření byly co nejmenší. Současná omezení řidičům následně vynahradí výrazně kratší doba přepravy a vyšší komfort cestování, které nový tunel přinese.

Patočkova - mapa opatření, obrázek se otevře v novém okně

Strahovský tunel, 2. Stavba - část 2. B, je součástí souboru staveb Městského okruhu na severozápadě Prahy. Stavba téměř 500 metrů dlouhého hloubeného tunelu bude prováděna dvěma odlišnými technologiemi: 1. technologií MMP - Modifikovaná milánská metoda. „Jde o milánskou metodu, kdy jsou ze zajištěného předvýkopu provedeny podzemní stěny a strop tunelu a po jeho zasypání je dotěžena zbylá zemina pod již provedeným stropem tunelu a následně je mimo zásahu do povrchové dopravy budovaný vlastní tunel městského okruhu. Druhá technologie spočívá ve výstavbě klenbové konstrukce tunelu v otevřené stavební jámě,“ uvedl Miroslav Havlíček ze společnosti EUROVIA CS.

V současné době probíhají přípravné práce ve stavebním prostoru a stavbaři pracují na přeložkách inženýrských síti. Během výstavby bude vyřešen také problém nedostatečného odvodnění Strahovského tunelu. Součástí stavby jsou provizorní i definitivní přeložky inženýrských sítí v přilehlých oblastech, obnova povrchů dotčených vozovek v celkovém rozsahu více než 35 000 m2 a rekonstrukce tramvajových tratí. Obyvatelům okolí bude sloužit nově vystavěný park.

Informace o stavbě:

  • Název: Strahovský tunel 2. Stavba - část 2. B Hloubený tunel MO
  • Objednatel: OMI MHMP
  • Zhotovitel: Sdružení II. B EUROVIA CS a ENERGIE
  • Zahájení: září 2009
  • Dokončení: 2012
  • Délka stavby: 498 m
3.3.2010 10:38:12 | přečteno 2525x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load