Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Projekty města na vytváření pracovních příležitostí pro bezdomovce jsou životaschopné

Cílené projekty s podporou hl. m. Prahy zaměřené na bezdomovce přinášejí výsledky. Městské části se sami, nebo prostřednictvím svých organizací, inspirují v projektech Centra sociálních služeb Praha, zaměřených na navracení sociálně a zdravotně znevýhodněných občanů na pracovní trh. Po Praze 1, která v loňském roce zaměstnala téměř 600 bezdomovců, například také Praha 11 přišla letos s nabídkou pracovních příležitostí pro osoby bez přístřeší na svém území.

Na jaře se při vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné občany angažovala společnost Jihoměstská majetková a. s. (JMM), které uspěla ve výběrovém řízení na poskytování služeb „Odklízení posypového materiálu“, tzn. jarní úklid veřejných ploch a komunikací a odstranění pozůstatků po letošní zimě na těchto místech.
Předmětem odklízení realizovaného v období od 3. května do 4. června 2010 byl především posypový materiál na veřejných komunikacích a přilehlých plochách nacházející se na území MČ Praha 10 a MČ Praha 11.

„Podmínkou bylo, že využijeme výhradně pracovních sil z řad sociálně znevýhodněných občanů a to v počtu 50-ti osob denně,“ říká o projektu jihoměstské společnosti její ředitel Rostislav Korbel a pokračuje „Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 11 jsme proto oslovili organizace pracující v Praze 11 s touto skupinou občanů s žádostí o spolupráci při organizaci náboru, což obnášelo vytipování okruhu vhodných uchazečů a předání nabídek práce zájemcům. Zároveň jsme se s nabídkou obrátily i na osoby využívající ubytovnu pro lidi bez přístřeší - loď Hermes, a to na základě doporučení radního pro sociální oblast Jiřího Janečka, do jehož kompetence spadá Centrum sociálních služeb Praha, které loď provozuje.“

Bylo tak vytvořeno - pro zájemce z řad lidí bez domova nebo přístřeší, ale i dalších občanů, delší dobu neúspěšně hledajících uplatnění na trhu práce, celkem 50 míst.

„Bezdomovci si za úklid ulic a chodníků mohli přijít na slušné peníze, za 8 hodin denně na 400 korun,“ myslí si koordinátor projektu Ondřej Nováček.

Samotná nabídka práce vycházela přímo ze smlouvy mezi Magistrátem hl. m. Prahy a JMM. Podle ní pracovníkům za osmihodinovou pracovní dobu (8.00 až 16.00 hod. v pracovních dnech), po řádném proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci aj., příslušela mzda 50,- Kč/hod., jež byla vyplácená každý den po skončení pracovní doby a vrácení nářadí. Kromě mzdy pracovníci dostávali občerstvení ve formě bagety a nealkoholického nápoje. Zároveň pro ně byly zajištěny ochranné pracovní pomůcky, např. reflexní vesta, a potřebné náčiní.

„Pracovníci byli při práci rozděleni do menších skupin, každá pod vedením některého z našich odborných asistentů. Denně jsme si vedli podrobnou evidenci, ve formě standardních pracovních výkazů, pro každou pracovní skupinu zvlášť,“ upřesnil Ondřej Nováček. Podle jeho slov Realizace projektu proběhla bez problémů a úspěšně. „Nedošlo k žádným problémovým situacím, či dokonce zraněním, anebo škodám na majetku. Všechna plánovaná veřejná prostranství, prostory areálů mateřských a základních škol, sociálních či kulturních zařízení a přilehlých komunikací byly kompletně uklizeny a vyčištěny,“ doplnil koordinátor.

Celý „úklidový“ projekt se setkal s kladnou odezvou, především u vedoucích a ředitelů zařízení, na jejichž prostranstvích byl úklid realizován. Mezi těmi kdo akci ocenili, byl i starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský: „Tento projekt, do kterého byli zapojeni sociálně slabší občané Prahy 11, kteří uklidili veřejná prostranství a plochy na území naší městské části, je určitě jedním z těch, které ve svém důsledku pomáhají zlepšovat kvalitu života všech našich obyvatel.“

Co se týká samotných pracovníků, převážně lidí bez domova, většina z nich se účastnila opakovaně a to i přes občasnou nepřízeň počasí. Podle slov ředitele Jihoměstské majetkové a. s. Rostislava Korbela více jak pětina z celkového počtu 50 osob v průběhu jednoho měsíce odpracovala mezi 145 - 150 hodinami. „Pro nás z toho jednoznačně vyplynula zkušenost, že lidé, kteří se o práci hlásili, mají zájem pracovat a uvědomující si, že tyto a podobné projekty jsou příležitostí, jak změnit jejich dosavadní život,“ uvedl ředitel Korbel.

„Znovu se ukázalo, že takovéto projekty mají smysl a slouží svému účelu. Přispívají k vytváření sezónních pracovních míst a plní svou roli v rámci podpůrných sociálních programů pro obyvatele města bez domova, nebo obyvatele nacházející se v jiné tíživé životní situaci a rovněž i při začleňování sociálně znevýhodněných skupin lidí zpět do běžného života a pracovního procesu,“ uvedl ve zhodnocení iniciátor a podporovatel projektů s takovým zaměřením radní pro sociální oblast pražského magistrátu Jiří Janeček. „Tito lidé využívají vydělané peníze zpravidla na uspokojování základních potřeb, případně k hrazení ubytování, poplatků u lékaře, k cestám do místa trvalého bydliště, aby si mohli vyřídit nárokové dávky, doklady a další potřebné záležitosti. Budu jen rád, když podobných projektů v rámci hlavního města bude vznikat víc.“ konstatuje radní Janeček.

O bezdomovce se v hlavním městě starají různé neziskové organizace nebo příspěvková organizace hl. m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha. Lidem bez přístřeší nabízejí přenocování, sociální pomoc nebo jídlo a ošacení. Samozřejmě v rámci nabízených služeb nechybí ani zprostředkování práce v rámci JOB klubu, jehož pracovníci docházejí i do všech ubytovacích zařízení. „Jenom v měsíci červnu využilo tuto službu téměř 800 lidí bez přístřeší. Ve většině případů je jim zprostředkována práce v oblasti stavebnictví a zahradnictví. V měsíci srpnu k tomu přibudou ještě sklizňové práce,“ vysvětluje ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján.

Projekty, které pro bezdomovce hledají pracovní uplatnění a možnost výdělku, chce pražská radnice do budoucna rozvíjet mimo jiné v rámci tzv. „Akčního plánu bezdomovectví“, který se problematikou bezdomovců na úrovni hlavního města zabývá a jako přínosný ho vidí i Freek Spinnewijn z Evropské federace národních sdružení pracujících s bezdomovci.

20.7.2010 9:47:23 | přečteno 1976x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load