Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Problémy žáků pražských základních škol: pětina loni kradla, třetina se potlouká s přáteli

V červnu letošního roku proběhl na pražských základních školách průzkum rizikového chování a bezpečnosti. Uskutečnil se formou anonymního vyplňování žákovských, pedagogických a rodičovských dotazníků. Celkem byly získány údaje ze 113 škol.

V rámci studie "Průzkum rizikového chování a bezpečnosti v ZŠ na území hl. m. Prahy a v jejich okolí" byly dotazovány tři cílové skupiny: žáci a žákyně (odpovědělo 11 377), pedagogové (odpovědělo 1 758) a rodiče (odpovědělo 3 276).

Cílem průzkumu bylo nejenom zjistit míru rizikového chování žáků druhého stupně základních škol, ale především připravit půdu pro nastavení účinných a adekvátních opatření, která by mohla pomoci některé problémy řešit.

"Není žádným tajemstvím, že projevy rizikového chování, jakými je např. konzumace alkoholu či šikana, se u žáků a žákyň základních škol v Praze vyskytují. Nicméně pro nastavení efektivních a účinných řešení jsme chtěli znát současnou situaci na školách, tj. v jaké míře a v jakých souvislostech se toto chování aktuálně projevuje," řek první náměstek primátora hlavního města Prahy Rudolf Blažek.

Z hlediska bezpečnosti, bylo rodiči, ale i pedagogy, označeno jako nejproblematičtější okolí školy, kde se děti v době mezi vyučováním, ale i po něm, pohybují. Jak ukázaly výstupy výzkumu, až 72% pedagogů a pedagožek se domnívá, že pro zvýšení bezpečnosti v okolí školy by nejvíce přispěly hlídky městské policie (72,6 %), kamerový systém (44,7 %) či terénní sociální pracovníci pohybující se převážně v okolí školy (22 %). Pro zvýšení bezpečnosti ve škole doporučili pedagogové nejčastěji kamerový systém (39,6 %), přísnější školní řád (37,1 %) a školního psychologa (36 %). Až 22% pedagogů a pedagožek se domnívá, že bezpečnost v okolí škol by zvýšila přítomnost terénního sociálního pracovníka.

Klíčová z hlediska projevů patologického chování je otázka způsobu trávení volného času. Z výzkumu vyplynulo, že druhou nejčastěji realizovanou mimoškolní aktivitou je "potloukání se s přáteli" (31%). Za alarmující zjištění lze považovat výsledek, kdy 20 % žáků v minulém roce minimálně jednou něco ukradlo v obchodě. Více než polovina respondentů (50,4 %) již zkoušela kouřit cigarety a více než tři čtvrtiny mají nějakou zkušenost s pitím alkoholu (77,8 %). Problémem zůstává i šikana, kdy více než polovina žáků se s ní setkala v různých formách - např. s provokací 78%, s ponižováním 68%, s fyzickými útoky 46% nebo s ponižováním na internetu 24%.

Velkým překvapením byly názory žáků v oblasti jejich postojů, kdy jako nejdůležitější hodnotu deklarují "být zdravý" a "mít dobré vztahy v rodině", naopak za nedůležitou hodnotu považují žáci "mít peníze", případně "být hezký".

"Prioritně se zaměříme na přítomnost strážníků městské policie v blízkosti škol v inkriminovaných hodinách. Dalším opatřením bude podpora rozvoje kamerového systému v bezprostředním okolí škol. Přítomnost kamerového systému může nejenom zvyšovat pocit bezpečí jak žáků, pedagogů či rodičů žáků, ale také preventivně působit před pácháním sociálně-patologických jevů," uvedl Rudolf Blažek.

Magistrát hl. m. Prahy bude podporovat snahy o rozvoj terénní práce v bezprostředním i širším okolí škol. Existuje rovněž velký potenciál ve vzdělávání pedagogů v oblasti rizikového chování. Jejich smyslem bude naučit pedagogy rozpoznat problém a umět si efektivně poradit s počínající formou rizikového chování či "předat" problém dalšímu specialistovi. V této souvislosti je třeba zmínit další rozvoj SVI (systému včasné intervence) na území celého města.

Samostatnou a velmi důležitou otázkou je zvýšení podpory rozvoje a zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit a zejména jejich větší finanční dostupnost tak, aby byl eliminován počet dětí, které by jinak trávily neorganizovaně svůj volný čas.

7.9.2010 14:43:41 | přečteno 1607x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load