Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Pražská radnice opakovaně vyjádřila zásadní nesouhlas s vydáváním povolení k provoz. sázkových her

Zpráva z 36. jednání Rady hl. m. Prahy 16. 11. 2010

Městská rada se dnes seznámila s aktuální situací na úseku sázkových her provozovaných na území hl. m. Prahy a konstatovala, že i přes zamítavé stanovisko města jsou Ministerstvem financí ČR povolovány ve stále větší míře nové videoloterní terminály a jiná technická herní zařízení.

„Ministerstvo financí sice od 16. srpna letošního roku zavedlo nový postup při vydávání povolení k provozování sázkových her, kdy se dotazuje obce, zda povolením sázkového zařízení do míst, která jsou obecně závaznou vyhláškou regulována, nebude narušen veřejný pořádek, avšak i přes nesouhlasné vyjádření povolení vydává. Počet míst, na které bylo ministerstvem žádáno o stanovisko k povolení provozování herních technických zařízení, značně vzrostl poté, co pražské zastupitelstvo schválilo novelu vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje s účinností od 1. října. Novela snižuje počet těchto míst z 1265 na 944, tedy o čtvrtinu. Naopak počet míst, na která bylo žádáno o stanovisko k povolení provozování videoloterních terminálů od července k dnešnímu dni je téměř dvojnásobný oproti počtu vyjádření požadovaných od města v prvním pololetí letošního roku. Stanovisko Prahy je v každém případě zamítavé, výsledky povolovacího řízení nám však ministerstvo financí nesděluje,“ shrnul situaci první náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek.

Podle dosavadní praxe Praha pro každou žádost shromažďuje podklady od městské policie a dotčených městských částí a po posouzení zasílá své stanovisko jménem prvního náměstka primátora hl. m. Prahy. Tento postup je s ohledem na lhůtu většinou v řádech několika dnů stanovenou ministerstvem financí velmi časově náročný. Rada hl. m. Prahy proto dnes schválila, aby vyjádření za Prahu zasílala ředitelka odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy. „Dojde tak k urychlení procesu, jehož výsledkem jsou s ohledem na stanoviska Rady a Zastupitelstva hlavního města Prahy vždy negativní vyjádření lišící se pouze konkrétním popsáním situace na místě, pro které je vyjádření žádáno,“ uzavřel náměstek primátora

Tabulkové přehledy - „Přehled her povolených Ministerstvem financí v hl. m. Praze“ a „Počet míst, na která bylo žádáno o stanovisko k povolení provozování VLT“

16.11.2010 15:55:36 | přečteno 1447x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load