Praha spustí webovou aplikaci Granty pod lupou

Od začátku července Praha spouští aplikaci "Granty pod lupou". Je další součástí realizace Protikorupční strategie hlavního města, kterou městská rada schválila letos v dubnu. Do té jsou začleněny i projekty, na nichž město pracuje dlouhodobě.

Tato aplikace se vyvíjela zhruba rok a bezprostředně navazuje na aplikaci Granty, což je vnitřní, intranetová aplikace Magistrátu hl. m. Prahy, kam se již několik let ukládají veškerá data ke grantové problematice města. Nový projekt podstatnou část těchto dat velmi přehledně otevírá široké veřejnosti. Dále se tím zvýší transparentnost grantové problematiky i otevřenost Magistrátu hl. m. Prahy vůči veřejnosti.

V aplikaci Granty se za dobu jejího provozu nasbíralo velké množství informací o poskytovaných grantech a ty klíčové budou nyní prostřednictvím aplikace „Granty pod lupou“ veřejně přístupné. Jedná se zejména o základní informace o subjektech, které žádají o finanční granty, údaje o výši podpory těmto příjemcům na jednotlivé projekty i sumárně v jednotlivých letech. Data jsou evidována napříč celým magistrátem, všemi grantovými pracovišti a zahrnují tedy všechny poskytované granty. Je tak možné kontrolovat, zda některý žadatel nežádá o podporu na více grantových pracovištích či zda ho město finančně podpořilo i v předchozích letech.

Veřejnost může prostřednictvím aplikace „Granty pod lupou“ vyhledávat podle jednotlivých grantových oblastí, seznamy může omezovat a zpřesňovat zadávanými podmínkami. Dále může vyhledávat podle údajů o žadateli nebo skupinách žadatelů. Součástí takto zveřejňovaných informací jsou i podpůrné statistické sestavy, které agregují a specifikují informace podle odpovídajících grantových oblastí, roků i podle množství přidělených či nepřidělených grantů. Uživatel může využít již připravené sumární sestavy nebo si může vytvořit vlastní sestavu z dostupných dat.

„Jsem rád, že se nám daří plnit úkoly vycházející z Protikorupční strategie. Ta představuje ucelený a nepřetržitě se vyvíjející systém, spuštění aplikace Granty pod lupou je dalším krokem. Kdokoliv se může podívat na žádosti o grant z různých oblastí, městský úřad se tak stává opět o něco otevřenějším a veřejnost má větší možnost kontroly,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Milan Richter.

Aplikace „Granty pod lupou“ do konce roku 2010 poběží v testovacím režimu, ale předpokládá se současně její další rozvoj - doplňování dalších přehledů a sestav nebo nové funkcionality, např. umožnění průběžného sledování stavu konkrétní žádosti. Výhledově by aplikace „Granty pod lupou“ mohla např. on-line nabízet i přijímat elektronická podání žádostí o grant.

Aplikace „Granty pod lupou“ bude od 1. července dostupná na adrese: http://granty.praha.eu/ nebo prostřednictvím portálu hl. m. Prahy - http://www.praha.eu/ - v části Portálová rodina, kde je aplikace „Granty pod lupou“ zařazena jako jedna z aplikací této portálové rodiny.

Vytvořeno 23.6.2010 15:02:23 | přečteno 1844x | Ing. Miloš Hejný
load