Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Praha má svůj akční plán snižování hluku

Rada hl. m. Prahy byla dnes seznámena s finální podobou akčního plánu snižování hluku v metropoli. Jeho vytvořením byla splněna povinnost Magistrátu jako krajského úřadu zajistit přijetí akčního plánu prevence a snižování hluku ve venkovním prostředí, které mu zadalo Ministerstvo životního prostředí. Radní byli zároveň zpraveni o opatřeních, uskutečněných v období 2008 - 2009, které mají kladný vliv na zlepšení hlukové situace v Praze.

Nejvíce hluku v Praze je z dopravy a protihluková opatření je potřeba integrovat již do připravovaných staveb. Akční plán se zabývá především odhlučněním stávajících komunikací. Odhlučníme např. Barrandovský most, Kolbenovu, Jižní spojku - Spořilov a vyměníme dlažbu v Bělehradské a snížíme rychlost na ul. 5. května či Spořilovské,“řekl radní hl.m. Prahy pro životní prostředí Štěpánek.

Úkol vytvořit akční plán vyplynul z přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady, která se stala základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel všech zdrojů, zejména pak dopravy. Jednalo se o novou problematiku, směrnice byla zavedena do české legislativy v novele zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Východiskem pro tvorbu akčních plánů snižování hluku v dané oblasti jsou strategické hlukové mapy. Podle potřeby se revidují nejdéle v pětiletém cyklu.

V červnu 2008 bylo v souvislosti s tvorbou akčního plánu obsazeno nově zřízené systemizované místo „koordinátora protihlukových opatření“, které bylo zařazeno do MHMP pod odbor správy majetku.

„Ke zveřejněnému akčnímu plánu bylo Magistrátem přijato celkem 193 připomínek, přibližně polovina došla v posledním týdnu před termínem ukončení připomínkového řízení. Spektrum připomínkujících zahrnovalo jednotlivce z jednotlivých pražských částí, dále občanská sdružení a v neposlední řadě reakce přicházely od zastupitelů jednotlivých městských částí. Především Městská část Praha 2 předložila připravenou připomínku týkající se humanizace Severojižní magistrály,“ uvedl dále radní Štěpánek.

Veškeré přijaté podněty, ať už v mailové nebo listinné podobě, byly průběžně předávány zhotoviteli akčního plánu ke zpracování. Během připomínkového řízení hlukový koordinátor s odborem dopravy MHMP konzultoval došlé návrhy na snižování rychlosti v některých lokalitách a případné další možnosti regulace rychlosti v Praze.

Finalizace akčního plánu probíhala na přelomu měsíce srpna a září 2008 po průběžném zpracování všech připomínek, které došly ve stanoveném termínu pro připomínkové řízení. Společnost Akustika Praha předala Magistrátu zpracovaný materiál, včetně přílohy obsahující komentář k došlým připomínkám, kapitoly týkající se hodnocení zdravotních rizik expozice hluku a výpočtu mapy šíření hluku ze silniční a tramvajové dopravy pro výhled do roku 2012.

Současně průběžně probíhaly a probíhají konzultace a výměna informací mezi dotčenými organizacemi, které hlukovou situaci v hlavním městě ovlivňují, a odbory MHMP o doporučených opatřeních a některá z nich se postupně realizují.

Příloha s jednotlivými místy : ikona souboruInformace o opatřeních majících kladný vliv na zlepšení hlukové situace v hl. m. Praze provedených v období 2008 - 2009

Zdroj: MHMP

15.9.2009 14:40:07 | přečteno 1614x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load