Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Podpora oborů středního vzdělání s výučním listem - Projekt ŘEMESLO ŽIJE!

Je ještě možné zvrátit negativní prognózy vývoje oborů vzdělání s výučním listem a obnovit prestiž řemesla u nás? Na tuto a mnoho dalších otázek hledají odpověď účastníci odborné konference „Zaměstnavatelé v komunikaci se středními školami“, kterou dnes ve velké zasedací síni Magistrátu hl. města Prahy zahájila náměstkyně primátora pro oblast školství, vzdělávání a volného času Marie Kousalíková.

Konference se účastní představitelé veřejné správy ve školství a hlavního města Prahy, ale také nejvýznamnější zástupci zaměstnavatelů, profesních skupin a cechů a reprezentanti středních škol a akademické obce. Cílem konference je shromáždit co nejvíce pohledů na řešení problémů, které vyplývají z oddělení učňovského školství od podnikatelské sféry na počátku 90. Let. Odborníci také chtějí hledat účinné prostředky na podporu vzdělávacích oborů s výučním listem.

Zkusme se v duchu hlavní myšlenky dnešního setkání zamyslet nad problémem, který nás trápí, a když ne najít, tak se alespoň pokusit najít určitý směr k nápravě. Domnívám se, že zpřesnění a prohloubení komunikace mezi zainteresovanými subjekty - a nejen zaměstnavateli a školami - může některá řešení naznačit,“ řekla Marie Kousalíková, náměstkyně primátora pro oblast školství a pokračovala: „Jsem si jista, že naší a hlavně vaší vzájemnou komunikací i na této konferenci naleznete některá řešení. Nebo alespoň inspiraci. Z vaší strany mohou přijít podněty, jak dále, do vyšších pater české politiky, posunout návrhy třeba legislativního usnadnění a ulehčení, stimulů, které by soukromé podnikatelské subjekty samy více motivovaly k podpoře učňovských oborů a výchově vlastního dorostu. Dokážeme vymyslet motivační a stimulační programy ekologické, energetické, a nedokázali bychom vytvořit prostředí aktivující přirozenou obnovu ekonomického podhoubí? Pokud to nedokážeme, je již dnes jisté, že mnohé firmy se budou čím dále tím více potýkat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, že se budou prohlubovat ekonomické problémy existence učilišť a efektivita jejich provozu … a především, že dlouhodobě a možná nenávratně bude ohrožena rovnovážnost na trhu práce v kategorii řemeslných profesí.“

Učňovské školství se od roku 1991 výrazně mění. Potýká se také s dlouhodobým poklesem prestiže vzdělání ukončeného výučním listem. Z toho vyplývá i pokles zájmu o tyto obory. Velkou měrou přispívá ke krizi učňovských oborů i klesající počet 15letých žáků v populaci, kteří končí základní školu.

Hlavní město Praha proto pod záštitou náměstkyně primátora pro oblast školství, vzdělávání a volný čas Ing. Marie Kousalíkové realizuje od roku 2008 projekt „Ř

EMESLO ŽIJE!“, komplexně podporující učňovské školství a řemesla.

Hlavním záměrem tohoto projektu je podpora řemesel jako vhodné příležitosti pro uplatnění absolventů středních škol a podpora učňovského školství k motivaci žáků základních škol a jejich rodičů ke studiu oborů vzdělání s výučním listem. Kromě toho poskytuje projekt podrobné informace o výhodách spojených s tímto druhem studia a usiluje o zvýšení prestiže řemesla ve společnosti,“ řekla náměstkyně primátora pro oblast školství Marie Kousalíková.

Projekt je plánován do roku 2013 a hlavní město Praha na něm úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy a mnoha podnikatelskými subjekty. Příkladem angažovanosti podnikatelské sféry je nedávno podepsané Memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře při přípravě žáků na povolání v oborech vzdělání s výučním listem v hl. m. Praze s firmami ČKD Group, Pražská plynárenská a Studia Jana Berg.

Součástí projektu ŘEMESLO ŽIJE! Bude také imatrikulace žáků nastupujících do 1. ročníků středních škol na obory s výučním listem, která se uskuteční ve středu 23. 9. 2009 ve Smetanově síni Obecního domu. „

Cílem této akce je založit novou tradici pro žáky nastupující do 1. ročníků středních škol na obory s výučním listem a posílit pozitivní vnímání učebních oborů a řemesel zejména u žáků 2. stupně základních škol, jejich rodičů, ale i u široké veřejnosti.

Chceme také mladým lidem ukázat, že jejich volba byla správná a že cesta, kterou se vydali, má svou prestiž a význam. Řemesla a učňovské školství jsou stále velmi potřebná a perspektivní,“ dodala Marie Kousalíková, náměstkyně primátora hlavního města pro oblast školství.

7.9.2009 13:55:20 | přečteno 1534x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load