Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Online monitoring spotřeby energie – pilotní aktivita projektu GovernEE

Problematika energetické účinnosti je důležitým tématem v oblasti životního prostředí. S růstem cen energií se platby za energie staly významnou nákladovou položkou. Tato skutečnost vede k tomu, že se úspory energií dostávají do popředí zájmů veřejných institucí.  Na tomto základě byl vytvořen také projekt GovernEE, jehož partnerem za Českou republiku je i městská část Praha 11.

European logoProjekt, který v srpnu 2013 dospěl ke svému závěru, byl realizován v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce střední Evropa a spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje.

Praha 11 se v rámci tohoto projektu účastnila pilotní aktivity s názvem „ICT systém pro podporu energeticky efektivních opatření“. Monitorování energetických toků představuje velký potenciál pro úspory energií a zvyšování energetické účinnosti. Sledování toku energie lze charakterizovat jako pravidelné záznamy o spotřebě paliva, spotřebě energie a vody a pořizovacích nákladů. Tento záznam je výchozím bodem pro analýzu, objevování a využívání rezerv.

Hlavními aspekty tohoto systému jsou správné zvolení funkcí, rychlé detekce chyb technického vybavení, snížení spotřeby energie, vyhodnocení důsledků opatření na úsporu energie a pravidelná údržba. Monitorování energie je nejen sledování množství energie, ale také je to kontrola jakostních parametrů. Proto monitorování energie umožňuje optimalizovat provozní náklady a zlepšit kvalitu dodávek. Účinně řízené vytápění vede k úsporám energie až o 30%, což není zanedbatelné číslo. K dosažení požadovaného účinku snižování spotřeby energie musí být sledování individuálně navržena pro konkrétního zákazníka. Nejdůležitější je vybrat nejvhodnější měřicí body. Každý monitorovací systém se skládá z měření energie, přenosu informací a optimálního řízení výkonu.

V rámci projektu GovernEE došlo k instalaci čidel a měřicích přístrojů v únoru a březnu 2013 ve dvou vybraných školách na území Prahy 11: Ke Kateřinkám a Campanus. Instalace proběhla na základě předešlých pozitivních zkušeností s obdobnými projekty, kde se v závěru ušetřilo na spotřebě energií i několik set eur. Zařízení v základních školách dálkově sledují spotřebu elektrické energie, dodávaného tepla a teplotu dodávané vody a zpětné vody. Kromě tepla je již z dřívější doby sledován odběr studené vody, z důvodu rychlého zjištění havárií na rozvodu vody v budově. V několika učebnách s různým využitím a orientací ke světovým stranám, v kabinetech, chodbách, družině a tělocvičně byla umístěna bezdrátová čidla vnitřní teploty napájená z baterií. Čidla předávají bezdrátově informace o aktuální teplotě v místnosti do centrální sběrné jednotky. Byla zde umístěna i dvě čidla CO2, jedno je pevně připevněno na zdi učebny a druhé je v odolném přemístitelném boxu, aby mohlo být operativně přemísťováno. Přístup k výsledkům měření a grafům je přes internet po zadání přístupových hesel. Na grafech je možno i zpětně vysledovat, jak se mění teploty v místnostech z ohledu na vnější podmínky i provoz, je z nich možno činit závěry na případné úpravy v nastavení regulace celého systému, případně i jednotlivých topných větví. Teploty v místnostech a výše CO2  jsou odečítány každých 30 minut s ohledem na životnost baterií.

Systém doposud přinesl odhalení úniku studené vody a chybějící možnost regulace. Tyto zjištěné nedostatky byly odstraněny prostřednictvím instalace redukčního ventilu proti úniku studené vody a zvýšením možnosti regulace teplot v jednotlivých odměrných místech.

12.9.2013 9:51:01 | přečteno 1471x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load