Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Od založení první nezávislé organizace lidí s těžkým zrakovým postižením uplynulo 20 let

Česká unie nevidomých a slabozrakých vznikla 3. prosince 1989 jako první nezávislá organizace lidí s těžkým zrakovým postižením. "Na ten den si pamatuji přesně, i když je to už neuvěřitelných dvacet let. Bylo to v neděli, v den kdy byla jmenována první Adamcova vláda s převahou komunistů," vzpomíná na začátky vzniku jeden ze zakladatelů této organizace a současný radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví Milan Pešák.

Unie od svého vzniku čelila nepřejícnosti Svazu invalidů a organizací, které z něj vznikly. Není divu. Svaz invalidů, důležitá složka tehdejší Národní fronty, ovládal všechny skupiny zdravotně handicapovaných občanů. „Činil tak metodou cukru a biče. Chtěl-li nevidomý člověk získat slepeckou hůl nebo hmatové hodinky, potřeboval doporučení této mocné organizace. V jejím čele stály nomenklaturní kádry, jejichž tělesné či smyslové postižení, bylo-li vůbec nějaké bylo jen symbolické,“ popisuje tehdejší situaci Pešák.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) sdružuje přes 10 000 členů. Spolu se specializovanými obecně prospěšnými společnostmi, které za tímto účelem zřídila, poskytuje informace, rady, zácvik. Snaží se odstraňovat bariéry. „Pomáháme hledat zaměstnání, cvičíme vodící psy, provozujeme kluby, pracujeme na celém území republiky nejen pro pár vyvolených, ale pro všechny, kdo nás potřebují,“ říká Milan Pešák, který stál v čele unie a SONS celých čtrnáct let (1992-2006) a v současnosti je čestným prezidentem SONSu. Hlavní důraz klade organizace na podporu samostatnosti a nezávislosti v běžném životě, soustřeďuje se na oblast sociální či ucelené rehabilitace - nácvik samostatného pohybu, sebeobslužných činností, čtení a psaní, používání elektronických pomůcek, na oblast podpory pracovního uplatnění, na poskytování konkrétních služeb vedoucích k integraci zrakově postižených občanů do společnosti.

SONS je mimo jiné také vydavatelem nejstaršího časopisu v Braillově písmu v Čechách (ZORA), který vychází již od roku 1917. Je pořadatelem soutěží ve čtení a psaní bodového písma, organizuje sportovní a kulturní akce pro nevidomé. Zkrátka, učí žít ve tmě.

Život nevidomých a slabozrakých před 20 lety a dnes je nesrovnatelný. V době socializmu mohlo nákladnější pomůcky např. pro zpracování informací, získat v podstatě jen pár vyvolených, většinou nomenklaturně podpořených. „Dnes jsou pomůcky k dispozici díky příspěvkům sociálních referátů úřadů obcí s rozšířenou působností k dispozici všem. A jsou k dispozici i další služby, které vytvářejí ucelenou síť. Troufám si říci, že jednu z nejlepších na světě,“ dodává na závěr radní Milan Pešák.

Internetové stránky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky: www.sons.cz

RETROSPEKTIVA:

  • 3. prosince 1989 - vzniká Česká unie nevidomých a slabozrakých 22. dubna 1990 - vzniká na troskách Svazu invalidů Společnost nevidomých a slabozrakých v ČR. Došlo tak k rozštěpení národního hnutí nevidomých a slabozrakých.
  • 1995 - obě organizace si uvědomují, že tu druhou žádná z nich soupeřením a nabídkou pro členy či uživatele služeb neporazí, resp. pokud by se tak i stalo, bylo by to za neúnosně vysokou cenu. Proto dochází k intenzivním jednáním o možném sloučení.
  • 16. června 1996 - dochází ke sloučení České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých - vzniká SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR (SONS) V letech 200-2002 SONS zakládá specializované obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, o.p.s., Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o.p.s., a síť krajských Tyflocenter, poskytovatelů sociálních služeb pro zrakově postižené občany.
3.12.2009 16:57:29 | přečteno 1517x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load