Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Obnovená Zahrada Kinských byla slavnostně předána Pražanům

Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém v pátek 26.3. slavnostně přestřihl pásku zrekonstruované Zahrady Kinských, která v roce 1995 přešla do správy hlavního města Prahy.

Její obnova si od té doby vyžádala přes 300 mil. Kč. Třetina byla hrazena z fondů EU. Opraveny byly cesty, jezírka, kašny, mobiliář a byly provedeny i sadové úpravy.

„Pamatuji Zahrady Kinských před takovými deseti, patnácti lety a vybavuji si rozbité cesty, schody, ne úplně vzhlednou zeleň, pamatuji si i stavby, které byly v zanedbaném stavu. Od roku 1999 se podařilo za nemalé peníze - 300 milionů korun - rekonstruovat či sanovat velkou část této unikátní městské zahrady. Jen etapa obnovy za loňský a letošní rok přišla hlavní město Prahu na více než 95 milionů korun. Jsem rád, že každý, kdo sem chodí, pozná, jak moc se tato lokalita, jíž se dotýkají tři Městské části - Praha 5, Praha 1 a částečně i Praha 6, proměnila,“ řekl primátor Pavel Bém a dodal: „Na závěr mé poděkování architektům, dodavatelům, městské části a všem, kteří se během let na rekonstrukci podíleli za to, že dnes můžeme obnovenou Zahradu Kinských slavnostně občanům Prahy předat.“ Hlavní město Praha ihned v roce 1995 započalo s přípravou obnovy a v roce 1997 byla po pečlivém historickém průzkumu zpracována studie rehabilitace zahrady. Realizační práce byly zahájeny v roce 1999. Projektovou dokumentaci obnovy zahrady připravoval tým pod vedením Ing. arch. Magdalény Dandové a Ing. arch. Jaromíra Kosnara.

Rekonstrukce zahrnovala obnovu více či méně narušených stavebních prvků zahrady - parkových cest, schodišť, opěrných zdí, oplocení a vstupů, dešťové kanalizace, vodních prvků a odvodňovacích štol a prvků drobné zahradní architektury, objektů určených pro údržbu zahrady a sociálního vybavení pro návštěvníky.

Podle původního návrhu zahrady z dob majitelů Kinských byla obnovena cestní síť. Cesty mají žulovou dlažbu, která umožňuje částečný vsak a regulovanější odtok dešťových vod a lépe vystihuje historický ráz této zahrady. Některé jsou vzhledem k prudkosti svahů zpevněny mikropiloty. Svažitost terénu neumožňuje na všech parkových cestách pohyb osobám se sníženou pohyblivostí, nicméně všude, kde to terén umožňuje, lze dojít či k důležitým objektům - k Letohrádku, k WC za ním, dostupný je průjezd po vyhlídkové cestě od Hřebenek až pod Strahovský klášter. S ohledem na slabozraké či nevidomé návštěvníky jsou parkové lavičky umístěny do zálivů a odpadkové koše vně obrubníků parkových cest. Všechny vstupy do Zahrady jsou bezbariérové a v místech, kde jsou schody, je vždy možnost odbočit na cestu, která formou rampy schodiště obchází. Nové je cestní propojení z ulice Na Hřebenkách k hornímu dětskému hřišti.

Výjimečné je využití pramenných vod vrchu Petřína, které jsou využity pro okrasné i užitkové účely nejen v této zahradě, ale slouží i pro část Petřína a Vrtbovskou zahradu. Činnost v Zahradě Kinských však nekončí, stavební úpravy se budou dělat ještě v její západní a severní části a na řadě míst budou ještě nutné zásahy do zeleně.

29.3.2010 14:26:42 | přečteno 2235x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load