Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Nové cyklistické značení

Spolu s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 247/2010 Sb., která nabyla účinnosti dne 14.09.2010 přichází i nové značení pro cyklisty.

Nové značení reaguje na rozvoj cyklistické dopravy v průběhu posledních let a zohledňuje odlišné možnosti a potřeby cyklistů jedoucích po silnici oproti řidičům automobilů. Jak nové značky pro cyklisty vypadají a co znamenají se dozvíte níže:

 • E 12a Jízda cyklistů v protisměru - upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů
 • E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen - povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.
  Cykloobousměrky sice byly v na některých místech v provozu již před nabytím účinnosti nové vyhlášky, dodatkové tabulky ale vypadaly různě a jejich instalace mnohdy narážela na formální nedostatky při schvalování.
  e12
 • E 12c Povolený směr jízdy cyklistů - tato značka za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů. Jedná se o úpravu řazení cyklistů na dvou a víceproudých komunikacích. Taková úprava umožní např. aby cyklista jedoucí rovně mohl zůstal v pravém jízdním pruhu vyhrazeném pro odbočení doprava a nemusel přejíždět do tzv. vnitřních jízdních pruhů.
  e12c
 • V 8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce - vyznačuje plochu, určenou pro přejíždění cyklistů přes komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce. Plocha může být barevně odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem. V minulosti nebylo možné přejezd pro cyklisty přimknout k přechodu pro chodce, což znamenalo vyšší nároky na prostorové uspořádání a v některých místech tak nebyl přejezd pro cyklisty realizován vůbec. Je ovšem nutné připomenout, že cyklista nemá na přejezdu pro cyklisty přednost před automobily, ale nemusí z kola sesedat, jak je tomu na přechodu pro chodce.
  v8b, obrázek se otevře v novém okně
 • V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty - vyznačuje směr jízdy cyklistů a řidiče upozorňuje, že se nachází na komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů. V Praze se toto značení objevilo již v minulosti, ale jednalo se pouze o tzv. nápis na vozovce, který nebyl v legislativě definován. Toto značení se používá především v místech, kde šířka komunikace neumožňuje realizaci vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty.
  v20, obrázek se otevře v novém okně
 • IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo - informuje o možném způsobu průjezdu místa, v tomto případě o možnosti tzv. nepřímého levého odbočení cyklistů. Výhodou je tato možnost především na frekventovaných světelně řízených křižovatkách, kde zařazení cyklisty do levého odbočovacího pruhu a vyčkávání uprostřed křižovatky na možné odbočení může být problematické. Nepřímé levé odbočení se provádí tak, že cyklista křižovatkou projíždí v podstatě nadvakrát - v první fázi projede rovně a zařadí se před automobily na, ze svého pohledu, pravém rameni křižovatky. V druhé fázi jede opět rovně.
  is10e, obrázek se otevře v novém okně
 • IS 21d Konec cyklistické trasy - význam má především pro lepší orientaci cykloturistů.
  is21d, obrázek se otevře v novém okně
21.9.2010 14:56:50 | přečteno 2477x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load