Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Metropole přitvrzuje proti taxikářům, chce vyřešit alarmující stav taxislužeb na svém území

Dokládá to novelou zákona o silniční dopravě, kterou chce předložit Poslanecké sněmovně České republiky. Novela by měla mimo jiné umožnit ukládání sankcí přímo řidiči, vybírání kaucí, uložení zákazu výkonu činnosti a zabrání vozidla. Nové možnosti postihu by měly mít podstatný vliv na eliminaci výskytu problémových taxikářů v běžném provozu v Praze.

„Hlavní město Praha v současné době využívá všechny zákonné možnosti trestání provozovatelů a řidičů taxislužby, kteří porušují související platné zákony, některé problémy však v taxislužbě přetrvávají. Nejedná se však již o problémy plošného charakteru, ale jde o problémy s určitými skupinami provozovatelů taxislužby či  taxikář. Tyto problémy není dle stávající legislativy možné rychle řešit,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a dodal, že nově předkládaný návrh vychází z dříve předložené novely, do které jsou zapracovány připomínky vlády. „Problémy s taxislužbami na území hlavního města dosahují takového rázu, že v mezinárodním měřítku poškozují nejen jméno města Prahy, ale nakonec i České republiky.“

Novela zákona o silniční dopravě přichází z řadou změn, které mají přispět k tomu, že taxislužba bude provozována v souladu s příslušnými právními předpisy tak, jak je tomu v jiných vyspělých zemích. „V rámci navrhované novely jde například o přenesení odpovědnosti za jednání na řidiče a to ukládáním sankcí přímo řidiči. Dále je navrhované vybírání kaucí od řidičů vozidel taxislužby a smluvní přepravy, které by sloužily jako záloha na splátku případně uložené pokuty. V případě, že by řidič kauci nesložil, by mu vozidlo bylo odstaveno a zadrženy doklady od vozidla do doby uhrazení, tak jak je to dnes běžné u zahraničních dopravců,“ uvedl primátor hl. m. Prahy a pokračoval: „Chtěli bychom, aby bylo možné uložit zákaz činnosti, jehož porušení by pak bylo trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí. Navrhujeme rovněž, aby, pokud je zjištěno opakované provozování taxislužby bez oprávnění, bylo možné odejmout na místě kontroly vozidlo, bez ohledu na jeho vlastníka,“ přiblížil primátor Bohuslav Svoboda některé z navrhovaných změn v zákoně o silniční dopravě.

Z pohledu společenské nebezpečnosti, která vyjadřuje bezprostřední dopad na zákazníka, patří mezi nejproblémovější prohřešky taxikářů stále předražování, tomu se snaží město zamezit svou kontrolní činností. V roce 2010 bylo provedeno celkem 1 718 kontrol, z toho bylo 445 kontrol s využitím figurantů a 1 263 kontrol statických. Za 1. čtvrtletí roku 2011 bylo provedeno celkem 190 kontrol, z toho 103 kontrol statických a 87 kontrol s využitím figurantů, při kterých bylo v šesti případech zjištěno předražení, což představuje 6,90 %.

Návrh novely zákona o silniční dopravě projedná Zastupitelstvo hl. m. Prahy 15. září a, pokud s ním bude souhlasit, bude předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Zpráva z 28. jednání Rady hl. m. Prahy 30. srpna 2011

Tisková zpráva je i zde: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/metropole_pritvrzuje_proti_taxikarum.html

30.8.2011 15:02:40 | přečteno 1679x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load