Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Metro a ostatní veřejná doprava v Praze bude jezdit beze změny

Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém v pondělí 8.2. kategoricky odmítl jakoukoli možnost omezení provozu metra v letošním roce a zhoršení kvality veřejné hromadné dopravy v Praze jako celku.

„Pro hlavní město Prahu je naprosto nepřijatelné jakékoli snižování rozsahu a kvality městské hromadné dopravy. Nepřípustný je pro nás zásah do provozní doby metra i jakékoli omezení intervalů. Metro je nejkvalitnější a nejoblíbenější součástí veřejné hromadné dopravy v Praze, na pozdních a nočních spojích závisí doprava lidí ze zaměstnání. Nepřipustíme omezení ani metra, ani návazné dopravy. Nebudeme postupovat jako sociálně demokratické vedení Brna, nebudeme omezovat veřejnou dopravu ani ji zdražovat. Pro nás je veřejná hromadná doprava absolutní prioritou, Praha ji má v celosvětovém srovnání kvality i rozsahu na špičkové úrovni a takovou i zůstane. Provoz metra i návazné autobusové dopravy bude zachován v dnešní podobě, první i poslední spoje zůstanou tak, jak jsou na ně cestující zvyklí,“ řekl primátor Pavel Bém.

Ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Martin Dvořák potvrdil, že rozhodnutí primátora vítá, Dopravní podnik zajistí provoz metra v plném rozsahu.

ROPID pravidelně zpracovává desítky návrhů na optimalizaci městské hromadné dopravy, které vždy před předložením ke schválení Radou hl. m. Prahy jsou projednávány s jednotlivými městskými částmi. Tak tomu bylo i v případě v současné době zpracovaného materiálu „Návrh optimalizace sítě PID“. Tento materiál bude na základě rozhodnutí primátora z projednávání stažen.

Systém MHD na území Prahy bude v roce 2010 fungovat v nezměněném rozsahu s významnými změnami v oblasti kvality:

 • Zahájení výstavby prodloužení linky A metra v úseku Dejvická-Motol
 • Zahájení výstavby úseku tramvajové tratě Podbaba nádr. - Podbaba
 • S přispěním evropských fondů budou rekonstruovány tramvajové tratě v Myslíkově a Plzeňské ulici
 • V září bude obnoven tramvajový provoz v oblasti Špejcharu a Letné
 • Zřízení bezbariérových vstupů - výtahů do stanic metra Národní třída,Chodov
 • Obnova vozového parku autobusů nízkopodlažními vozidly v celkovém počtu cca 80ti kusů
 • Dodávka nových nízkopodlažních tramvají 15T v počtu cca 30ti kusů
 • Obnova eskalátorů ve stanicích metra Háje, Florenc a Nádr. Holešovices cílem zvýšit bezpečnost
 • Uplatnění standardů kvality u ostatních dopravců PID zvýšením podílu nízkopodlažních vozidel. Do konce prvního čtvrtletí předpoklad nasazení osmi nízkopodlažních kloubových autobusů
 • Rozšíření nabídky přívozů v rámci PID (linky P2, P3, P6)
 • Rozšíření nabídky PID pro osoby se sníženou pohyblivostí doplněním dalších linek obsluhovaných nízkokapacitními minibusy
 • Zvýšení ekologičnosti MHD nasazením dvou hybridních autobusů, autobusů s pohonem Euro5
 • Pokračování rekonstrukcí vozů metra - letos bude dodáno cca 10 vlaků10.2.2010 14:47:30 | přečteno 1740x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load