Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Městská rada upravila působnosti svých členů

Dnešního zasedání rady hlavního města se poprvé zúčastnili dva nově zvolení radní. Rada rozhodla, jaké kompetence budou spadat do jejich působnosti. Oblast kultury bude mít na starosti Ondřej Pecha (ODS). Radním pro oblast životního prostředí se stává Štěpán Šlosár (ODS). Rada po provedených personálních změnách upravila i kompetence dalších náměstků primátora a radních.

Náměstek primátora Milan Richter přebírá do své kompetence oblast fondů Evropské unie a oblast protikorupčních opatření a do jeho kompetence přechází i oblast informatiky, kterou doposud spravoval náměstek primátora Rudolf Blažek. První dvě kompetenční oblasti Richter přebírá okamžitě, projekt Opencard z oblasti informatiky k 1. únoru 2010.

„Chci dotáhnout tuto etapu práce završenou forenzním auditem do úplného konce a připravit dílčí závěrečnou zprávu, ve které navrhnu postup dalšího pokračování projektu Opencard a shrnu výsledky šetření včetně mého doporučení odpovídajících závěrů,“ uvedl náměstek Blažek.

Primátor Pavel Bém v této souvislosti zdůraznil, že Rada se jednoznačně shodla na tom, že projekt Opencard je i přes problémy, které jeho realizaci provázejí, smysluplný a bude dál pokračovat. „Těším se na pokračování spolupráce v obměněném týmu a s novými kompetencemi,“ konstatoval k tomu Milan Richter.

Zastupitelstvo hlavního města zvolilo Štěpána Šlosára a Ondřeje Pechu na svém zasedání minulý čtvrtek, 17. 12. 2009.

Zastupitel a předseda kulturního výboru zastupitelstva Ondřej Pecha patří mezi velmi zkušené komunální politiky. Je místopředsedou ODS v zastupitelstvu hlavního města, člen výborů informatiky a veřejné správy, ochrany památek a cestovního ruchu a výboru pro kulturu a volný čas. Zároveň je také radním Prahy 3, kde působí v různých výborech a komisích. „Zvolení je pro mě obrovská výzva a čest. Skutečně si ho vážím. Mým záměrem je pokračovat v tom pozitivním, co se podařilo v oblasti kultury dosáhnout. Na prvním místě bude u mne pochopitelně snaha udržet rozpočet pražské kultury i v době krize,“ popsal nový radní pro kulturu Ondřej Pecha.

Štěpán Šlosár je od posledních komunálních voleb v roce 2006 zastupitelem Prahy 2.
V zastupitelstvu hlavního města je členem výborů bytové politiky, dopravního a hospodářské politiky. V minulosti úspěšně podnikal. „Díky této činnosti jsem nabyl manažerské schopnosti a dovednosti vést pracovní týmy. Myslím, že jsem tyto přednosti už prokázal při dosavadním působení v politice a věřím, že je potvrdím i členstvím v radě,“ uvedl a vzápětí popsal obrysy cílů, které si po zvolení předsevzal: „V první řadě je nutné dotáhnout do úspěšného konce Programové prohlášení rady hlavního města Prahy za tuto oblast a samozřejmě přispět ke zlepšení životního prostředí v metropoli. Chtěl bych se zasadit hlavně o rozšíření počtu sběrných dvorů, podzemních kontejnérů zejména v centru Prahy nebo zlepšení prostředí Hostivařské přehrady, parku na Vítkově a některých dalších oblastí, které přispívají k lepšímu životu lidí v hlavním městě. “ Oblast zahraniční politiky se zaměřením na koordinaci zahraničně-politických vztahů, vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou bude věcně připravovat a koordinovat starosta Prahy 6 a předseda zahraničního výboru ZHMP Tomáš Chalupa. V jeho kompetenci je též problematika Evropské unie včetně zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu. Tomáš Chalupa se tak velmi výrazně zapojí do práce Rady hl. M. Prahy, ale zůstává starostou Prahy 6.

22.12.2009 15:45:22 | přečteno 1383x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load