Na obsah stránky

Jazyk:
 

Městská rada upravila působnosti svých členů

Dnešního zasedání rady hlavního města se poprvé zúčastnili dva nově zvolení radní. Rada rozhodla, jaké kompetence budou spadat do jejich působnosti. Oblast kultury bude mít na starosti Ondřej Pecha (ODS). Radním pro oblast životního prostředí se stává Štěpán Šlosár (ODS). Rada po provedených personálních změnách upravila i kompetence dalších náměstků primátora a radních.

Náměstek primátora Milan Richter přebírá do své kompetence oblast fondů Evropské unie a oblast protikorupčních opatření a do jeho kompetence přechází i oblast informatiky, kterou doposud spravoval náměstek primátora Rudolf Blažek. První dvě kompetenční oblasti Richter přebírá okamžitě, projekt Opencard z oblasti informatiky k 1. únoru 2010.

„Chci dotáhnout tuto etapu práce završenou forenzním auditem do úplného konce a připravit dílčí závěrečnou zprávu, ve které navrhnu postup dalšího pokračování projektu Opencard a shrnu výsledky šetření včetně mého doporučení odpovídajících závěrů,“ uvedl náměstek Blažek.

Primátor Pavel Bém v této souvislosti zdůraznil, že Rada se jednoznačně shodla na tom, že projekt Opencard je i přes problémy, které jeho realizaci provázejí, smysluplný a bude dál pokračovat. „Těším se na pokračování spolupráce v obměněném týmu a s novými kompetencemi,“ konstatoval k tomu Milan Richter.

Zastupitelstvo hlavního města zvolilo Štěpána Šlosára a Ondřeje Pechu na svém zasedání minulý čtvrtek, 17. 12. 2009.

Zastupitel a předseda kulturního výboru zastupitelstva Ondřej Pecha patří mezi velmi zkušené komunální politiky. Je místopředsedou ODS v zastupitelstvu hlavního města, člen výborů informatiky a veřejné správy, ochrany památek a cestovního ruchu a výboru pro kulturu a volný čas. Zároveň je také radním Prahy 3, kde působí v různých výborech a komisích. „Zvolení je pro mě obrovská výzva a čest. Skutečně si ho vážím. Mým záměrem je pokračovat v tom pozitivním, co se podařilo v oblasti kultury dosáhnout. Na prvním místě bude u mne pochopitelně snaha udržet rozpočet pražské kultury i v době krize,“ popsal nový radní pro kulturu Ondřej Pecha.

Štěpán Šlosár je od posledních komunálních voleb v roce 2006 zastupitelem Prahy 2.
V zastupitelstvu hlavního města je členem výborů bytové politiky, dopravního a hospodářské politiky. V minulosti úspěšně podnikal. „Díky této činnosti jsem nabyl manažerské schopnosti a dovednosti vést pracovní týmy. Myslím, že jsem tyto přednosti už prokázal při dosavadním působení v politice a věřím, že je potvrdím i členstvím v radě,“ uvedl a vzápětí popsal obrysy cílů, které si po zvolení předsevzal: „V první řadě je nutné dotáhnout do úspěšného konce Programové prohlášení rady hlavního města Prahy za tuto oblast a samozřejmě přispět ke zlepšení životního prostředí v metropoli. Chtěl bych se zasadit hlavně o rozšíření počtu sběrných dvorů, podzemních kontejnérů zejména v centru Prahy nebo zlepšení prostředí Hostivařské přehrady, parku na Vítkově a některých dalších oblastí, které přispívají k lepšímu životu lidí v hlavním městě. “ Oblast zahraniční politiky se zaměřením na koordinaci zahraničně-politických vztahů, vztahy hl. m. Prahy se zahraničními městy, zastoupení hl. m. Prahy v nevládních organizacích a přípravu smluv uzavíraných v této oblasti hl. m. Prahou bude věcně připravovat a koordinovat starosta Prahy 6 a předseda zahraničního výboru ZHMP Tomáš Chalupa. V jeho kompetenci je též problematika Evropské unie včetně zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu. Tomáš Chalupa se tak velmi výrazně zapojí do práce Rady hl. M. Prahy, ale zůstává starostou Prahy 6.

22.12.2009 15:45:22 | přečteno 1425x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Kontrolní výbor
Šansony na tvrzi
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Dětský den na Chodovské tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční výbor
Finanční komise
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load