Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Kurzy za 22 milionů pomůžou snížit nedostatek kvalitních jazykářů

Počet nekvalifikovaných vyučujících cizích jazyků by se měl v budoucnu prudce snížit. Rada hlavního města Prahy dnes schválila přidělení dotací komplexnímu projektu hlavního města Prahy, který má za úkol zkvalitnit výuku angličtiny, francouzštiny a němčiny na základních, středních i vyšších odborných školách. Přes 22 milionů korun z Evropské unie tak bude využito na jazykové kurzy i zahraniční pobyty pro pedagogy.

Nedostatek kvalitních vyučujících jazyků potvrzuje i analýza České školní inspekce. Podle ní byl v letech 2005 - 2008 podíl učitelů s vysokoškolskou přípravou pro výuku angličtiny jen 29 % a němčiny 45 %. Angličtinu také vyučovalo 20 % pedagogů bez vysokoškolského vzdělání. Podíl rodilých mluvčích na realizované výuce cizích jazyků ve školách byl nepatrný.

„Domluvit se aspoň dvěma cizími jazyky začíná být v dnešní době nutnost. A kdy jindy s výukou jazyků začít, než v rámci povinné školní docházky,“ řekla náměstkyně Markéta Reedová, která má evropské fondy na starosti. „Kvalitních učitelů, kteří by měli za sebou například pobyt v zahraničí, je ale na pražských školách žalostně málo. Proto jsme se rozhodli podpořit rozsáhlý vzdělávací projekt, který by pomohl tuto situaci změnit,“ dodala Reedová.

V rámci projektu se uskuteční intenzivní tříleté jazykové kurzy pro pedagogy základních, středních a vysokých škol, které budou probíhat formou metodických seminářů i zahraničních pobytů. Na konci školení obdrží pedagogové mezinárodně uznávaný certifikát o dosažené jazykové úrovni a mohou se ho zúčastnit jak zkušení jazykáři, tak ti, kteří zatím o výuce jazyků teprve uvažují. Celkově by měl projekt podpořit až 500 vyučujících na území hlavního města.

„Rodiče chtějí, aby jejich děti začaly s jazyky co nejdříve, často už od první třídy. Počet hodin na základních a středních školách se tedy neustále zvyšuje a poptávka po kvalitních pedagozích stále roste,“ doplňuje Markéta Reedová. „Děti však musí již od začátku vést kvalitní pedagogové, kteří dokážou žáky motivovat a prohloubit jejich zájem o jazyky a ne je od výuky odradit.“

Projekt byl předložen v rámci oblasti podpory modernizace počátečního vzdělávání Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Informace o finančních zdrojích EU pro hl. m. Praha:

Hl. m. Praha může čerpat ze dvou speciálních operačních programů - Operační program Praha - Konkurenceschopnost a Operační program Praha - Adaptabilita. Jejich řídícím orgánem je hlavní město Praha. V rámci Magistrátu hl. m. Prahy se o řízení obou programů stará odbor fondů Evropské unie. Tyto dva programy nepředstavují sice jediný finanční zdroj pro hlavní město, jsou však zdrojem největším a tím i nejdůležitějším.

Operační program Praha - Konkurenceschopnost podporuje investiční projekty zaměřené především na zkvalitnění dopravní infrastruktury, životního prostředí, vědy a výzkumu a podnikání v Praze - například rozšiřování tramvajových tratí, revitalizace bývalých průmyslových areálů či výstavba podnikatelských inkubátorů.

Operační program Praha - Adaptabilita se orientuje na počáteční i další vzdělávání a sociální projekty. Financuje se zavádění moderních metod výuky do škol, které by motivovaly mladé lidi ke studiu. Dotuje se také rozšiřování kvalifikace zaměstnanců. Tento program pomáhá i ekonomicky, sociálně či zdravotně znevýhodněným lidem při hledání práce.

8.9.2009 14:27:39 | přečteno 1452x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load