Na obsah stránky

Jazyk:
 

Informace odboru městského investora (OMI)

Veřejné osvětlení a Žádosti Radonový program.

Tyto problematiky jsou v náplni odboru městského investora MHMP.

1, Požadavek na vybudování veřejného osvětlení drobného charakteru v hl. m. Prahy, které eviduje OMI MHMP.

Pokud Úřad městské části zaslal odboru městského investora MHMP, který má ve své kompetenci výstavbu veřejného osvětlení malého rozsahu, žádosti o vybudování VO na území příslušné městské části, jsou tyto žádosti evidovány v databázi požadavků v rámci stavby č. 0151 "Veřejné osvětlení-drobné, blíže nespecifikované investiční akce". Těchto žádostí s obdobným charakterem i naléhavostí pro území hl. m. Prahy je značné množství. V loňském roce nebyla zahájena příprava nových akcí vzhledem k rozpočtu hl. m. Prahy, který byl pro tyto investice nulový - pouze část finančních prostředků byla přidělena při úpravě rozpočtu ve 2. pololetí 2010, byly vyčerpány na již rozpracované akce. V letošním roce opět není pro výše uvedenou stavbu přidělena ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy žádná finanční částka, nemůže být proto zahájena příprava nových akcí výstavby VO malého rozsahu. Tyto finanční prostředky bude OMI MHMP v následném období nebo při případné úpravě rozpočtu opět nárokovat.

V současné době proto nelze sdělit žádné bližší informace k termínům zařazení těchto požadavků do přípravy a následné realizace veřejného osvětlení.

2, Pokračování Radonového programu v letech 2010 - 2019 - Akční plán, který je nyní zajišťován na základě Usnesení vlády č. 594 ze dne 4. 5. 2009. Na jeho plnění se podílí i krajské a magistrátní úřady.

Tento Akční plán navazuje na plnění Radonového programu v minulých letech, pro hl. m. Prahu zajišťoval tuto agendu Odbor městského investora MHMP, a to zejména z hlediska vyhledávání stávajících objektů se zvýšeným obsahem radonu a následně zajištění realizace případných proliradonových opatření. Na základě uvedeného usnesení vlády tento program dále pokračuje, OMI MHMP nyní spolupracuje se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany na zajištění informovanosti občanů ve věci motivace ke zlepšení životních podmínek vzhledem k možnému negativnímu radonovému riziku, jeho prostřednictvím je i nadále možné zajistit stopové detektory na měření radonu ve stávajících objektech, pokud tento požadavek obdrží.

Podrobnější informace k Radonovému programu pro roky 2010 - 2019 jsou k dispozici na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz a stránkách Státního úřadu radiační ochrany - www.suro.cz a to i informace o stanovení radonového indexu pozemku při nové výstavbě a možnostech měření radionuklidů ve vodě. Informace je také možné poskytnout na adrese lenka.zatocilova@cityofprague.cz.

6.4.2011 15:02:04 | přečteno 2690x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load