Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Informace odboru městského investora (OMI)

Veřejné osvětlení a Žádosti Radonový program.

Tyto problematiky jsou v náplni odboru městského investora MHMP.

1, Požadavek na vybudování veřejného osvětlení drobného charakteru v hl. m. Prahy, které eviduje OMI MHMP.

Pokud Úřad městské části zaslal odboru městského investora MHMP, který má ve své kompetenci výstavbu veřejného osvětlení malého rozsahu, žádosti o vybudování VO na území příslušné městské části, jsou tyto žádosti evidovány v databázi požadavků v rámci stavby č. 0151 "Veřejné osvětlení-drobné, blíže nespecifikované investiční akce". Těchto žádostí s obdobným charakterem i naléhavostí pro území hl. m. Prahy je značné množství. V loňském roce nebyla zahájena příprava nových akcí vzhledem k rozpočtu hl. m. Prahy, který byl pro tyto investice nulový - pouze část finančních prostředků byla přidělena při úpravě rozpočtu ve 2. pololetí 2010, byly vyčerpány na již rozpracované akce. V letošním roce opět není pro výše uvedenou stavbu přidělena ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy žádná finanční částka, nemůže být proto zahájena příprava nových akcí výstavby VO malého rozsahu. Tyto finanční prostředky bude OMI MHMP v následném období nebo při případné úpravě rozpočtu opět nárokovat.

V současné době proto nelze sdělit žádné bližší informace k termínům zařazení těchto požadavků do přípravy a následné realizace veřejného osvětlení.

2, Pokračování Radonového programu v letech 2010 - 2019 - Akční plán, který je nyní zajišťován na základě Usnesení vlády č. 594 ze dne 4. 5. 2009. Na jeho plnění se podílí i krajské a magistrátní úřady.

Tento Akční plán navazuje na plnění Radonového programu v minulých letech, pro hl. m. Prahu zajišťoval tuto agendu Odbor městského investora MHMP, a to zejména z hlediska vyhledávání stávajících objektů se zvýšeným obsahem radonu a následně zajištění realizace případných proliradonových opatření. Na základě uvedeného usnesení vlády tento program dále pokračuje, OMI MHMP nyní spolupracuje se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany na zajištění informovanosti občanů ve věci motivace ke zlepšení životních podmínek vzhledem k možnému negativnímu radonovému riziku, jeho prostřednictvím je i nadále možné zajistit stopové detektory na měření radonu ve stávajících objektech, pokud tento požadavek obdrží.

Podrobnější informace k Radonovému programu pro roky 2010 - 2019 jsou k dispozici na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz a stránkách Státního úřadu radiační ochrany - www.suro.cz a to i informace o stanovení radonového indexu pozemku při nové výstavbě a možnostech měření radionuklidů ve vodě. Informace je také možné poskytnout na adrese lenka.zatocilova@cityofprague.cz.

6.4.2011 15:02:04 | přečteno 2650x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load