Dokumentace záměru Obytný soubor „Výstavní“

Obytný soubor Výstavní, Praha 11, k. ú. Háje - posuzování vlivů na životní prostředí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění) zveřejnil informaci o obdržení dokumentace záměru Obytný soubor „Výstavní“, Praha 11, k. ú. Háje (nový název Obytný soubor „Výstavní – II“, Praha 11, k. ú. Háje).

Do dokumentace je možné nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (4. patro, místnost č. 428, informace na tel. čísle 236 004 322) v termínu od 17. dubna 2012 do 17. května 2012 nebo v informačním systému EIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem PHA 713.

Vytvořeno 18.4.2012 14:33:54 | přečteno 1812x | Petr Kefurt
load