Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Celoměstsky významné změny III Územního plánu SÚ hl. m. Prahy - návrh zadání

Magistrát hl. m. Prahy - odbor územního plánu oznámil projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn III Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Kompletní dokumentace návrhů zadání celoměstsky významných změn III ÚP SÚ hl. m. Prahy je zveřejněna od 21.července 2010. Návrh zadání celoměstsky významných změn III ÚP SÚ hl. m. Prahy bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, od 5. srpna 2010 do 6. září 2010 včetně:

  • na úřední desce MHMP - Jungmannova 29/34, 111 21 (u bočního vchodu z Charvátovy ulice)
  • v informačním středisku Útvaru rozvoje hl. m. Prahy - Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 (po - čt 8 - 18 hod; pá 8 - 16 hod)
  • na Magistrátu hl. m. Prahy - odbor územního plánu v kanceláři č. 330 - Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 (po 8 - 17 hod; st 8 - 18 hod; v jiné dny po telefonické dohodě)
  • v elektronické podobě na internetové adrese www.magistrat.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj

Do 6. září 2010 včetně, může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání celoměstsky významných změn III ÚP SÚ hl. m. Prahy. Připomínky se podávají písemnou formou do podatelny MHMP nebo na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy - odbor územního plánu
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Na území MČ Praha 11 se jedná o změnu Z2750 - jde o změnu, která se týká 33 retenčních nádrží a vodních děl v hl. m. Praze a dle důvodové zprávy k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn (č. 38/53) je navržena z důvodu potřeby řešit celkové revitalizace, rekonstrukce a majetkoprávní vztahy u těchto nádrží a vodních děl, v souvislosti se zajištěním dostatečné protipovodňové ochrany města na drobných vodních tocích.

Odkaz na text oznámení:
text oznámení MHMP - OUP

22.7.2010 14:32:45 | přečteno 1789x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load