Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí

Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy ze dne 20. 8. 2013

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2014

určené pro: subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Vyhlášené programy:

I. Prostorové zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase

II. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b, II/c)

III. Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy

IV. Volnočasové kluby pro neorganizované děti a mládež

V. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy

VI. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

VII. Podpora akcí a aktivit SVČ pro děti a mládež ve volném čase

(VII/a, VII/b, VII/c, VII/d, VII/e, VII/f)

 

Termín uzávěrky:

16. 10. 2013

Více informací naleznete na: http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/index.html

 

Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1463 ze dne 27. 8. 2013

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy

v hl. m. Praze na rok 2014

 

Vyhlášené programy:

I. Provoz a nájmy veřejně přístupných sportovních zařízení (I/1, I/2, I/3, I/4)

II. Rekonstrukce a modernizace sportovišť

III. Technologická zkvalitnění plaveckých bazénů a zimních stadionů (III/1, III/2)

IV. Zkvalitnění povrchů sportovišť (IV/1, IV/2)

V. Sportovní akce mezinárodního, celorepublikového a celopražského  významu konané

v hl. m. Praze

VI. Sport handicapovaných (VI/1, VI/2, VI/3)

VII. Sportovně zdravotní projekty pro seniory

VIII. Rozvojové a systémové projekty celoměstského významu

 

Termín uzávěrky:

31. 10. 2013 - pro všechny programy

Více informací naleznete na:

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/celomestske_programy_podpory_sportu_2014.html

10.9.2013 10:53:56 | přečteno 1414x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load