Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Z důvodu extrémního sucha a teplot jsou pozastaveny seče travnatých ploch, včetně řezů dřevin

 Městská část Praha 11 postupuje v souladu s aktuálním doporučením Českého hydrometeorologického ústavu a vzhledem k extrémnímu suchu a stávajícím vysokým teplotám přizpůsobuje zahradnické práce v oblasti údržby veřejné zeleně klimatickým podmínkám.   


V současné době, kdy teploty dosahují  výrazně přes 30 ˚C, jsou pozastaveny veškeré seče travnatých ploch, neboť travnaté plochy jsou v současnosti bez větších přírůstků a při sečích by mohlo dojít k poškození travního porostu. Rovněž tak není vhodné oslabovat stávající zeleň prováděnými řezy, a proto se nyní tyto činnosti neprovádějí. Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 11 není jediným správcem pozemků zeleně na Jižním Městě, nelze vyloučit, že se lokálně objeví pracovníci jiných vlastníků pozemků (MHMP, BD / SVJ atd.), kteří zajišťují údržbu zeleně, jako např. u předzahrádek před domy ve vlastnictví bytových družstvech a společenství vlastníků jednotek, dále mohou být udržovány areály mateřských škol, které zahajují v následujících týdnech svůj provoz či Technická správa komunikací hl. m. Prahy při údržbě komunikační zeleně z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích atp. 

MČ nyní zajišťuje převážně zálivku nových výsadeb dle personálního a materiálového zabezpečení servisní organizace Jihoměstská majetková a.s. a dále úklid, vyvážení košů, údržbu hřišť a úklid spadaných plodů z chodníků ve správě MČ.

Věříme, že zmiňované rozhodnutí Městské části je pochopitelné a bude občany kladně přijímáno.

Odkaz na tiskovou zprávu Českého hydrometeorologického ústavu v Praze, týkající se panujících veder, uvádíme zde: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/aktuality/TZ_05082015_ok.pdf

Ing. Michal Vyskočil, vedoucí odboru  životního prostředí,

email: vyskocilm@praha11.cz, tel.: 267 902 333

  

10.8.2015 15:02:08 | přečteno 1128x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load