Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Stanovisko MČ Praha 11 k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů

Pejsky svobodné, ale poslušné


Městská část Praha 11 obdržela dne 15.7.2015 od Magistrátu hl.m. Prahy k vyjádření návrh obecně závazné vyhlášky (OZV), která stanovuje majitelům psů povinnost vodit psa na vodítku při jeho venčení na veřejných prostranstvích. Volné pobíhání psů by v případě schválení tohoto návrhu vyhlášky bylo povoleno pouze na vymezených plochách, které by byly specifikovány v příloze č. 1 vyhlášky. Vyhláška by dále stanovila také místa s úplným zákazem vstupu psů.

Předpokladem schválení takto koncipované vyhlášky je, aby:

· každá městská část měla k dispozici dostatečné množství velikostně vhodných ploch pro volné pobíhání psů,

· plochy vymezené pro volný pohyb psů měly dobrou dostupnost ze všech oblastí městské části (zajištění tzv. docházkové vzdálenosti, max. 10 – 15 min., aby byla dosažitelná pro všechny během krátké doby),

· plocha vymezená pro volný pohyb psů měla dostatečnou velikost s ohledem na počet psů v lokalitě

· plocha byla vhodně umístěna (na nebezpečném území, např. v okolí silnic a dálnic, je nutné zajistit zvýšenou bezpečnost osob i zvířat ohraničením vhodnou zábranou).

Vzhledem k charakteru území a dominantnímu typu zástavby panelovými domy s vysokou koncentrací obyvatel má MČ Praha 11 v současné době naprostý nedostatek vhodných lokalit, které by svou rozlohou, dostupností a četností odpovídaly potřebám široké veřejnosti jako plochy pro volný pohyb psů. V případě schválení předloženého návrhu OZV bez vymezení dostatečného množství velikostně vhodných ploch pro volné pobíhání psů v jednotlivých městských částech, by pak navržená OZV mohla být v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného MČ Praha 11 s návrhem vyhlášky stanovující povinnost vodit psa na vodítku nesouhlasí, a to usnesením Rady MČ Praha 11 č. 1107/30/R/ ze dne 11.8.2015.

_______________________________________

„Pokud bude návrh obecně závazné vyhlášky ve stávající podobě Magistrátem hl.m. Prahy přijat, je městská část Praha 11 připravena definovat jako plochu pro volný pohyb psů veškerá veřejná prostranství Prahy 11. MČ Praha 11 je zároveň připravena definovat více lokalit s povinností vodit psa na vodítku (nyní jsou na Jižním Městě pouze dvě lokality) a definovat i lokality s úplným zákazem vstupu psů. Obyvatele naší městské části trápí zejména znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy a nežádoucí kontakty psů s obyvateli, zejména malými dětmi. Za tyto situace ovšem nemohou ani tak pejskové, jako jejich neukáznění majitelé. Tento problém vyhláška s plošnou povinností vodit psy na vodítku nevyřeší.“

PhDr. Šárka Zdeňková
radní MČ Praha 11 – životní prostředí a doprava

8.9.2015 15:21:46 | přečteno 2984x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load