Na obsah stránky

Jazyk:
 

Setkání starostů městských částí Praha 1-57

                                                                                                                             Usnesení ze Setkání starostů městských částí Praha 1-57, dne 15.10.2015

Praha  19 – Kbely (15. 10. 2015) – V městské části Praha 19 Kbely se ve čtvrtek 15. října 2015 v odpoledních hodinách konalo setkání starostů městských částí Prahy 1 – 57. 

Po několikahodinovém jednání přijali starostové těchto městských částí usnesení, v němž odmítají variantu finančních vztahů hlavního města Prahy k jednotlivým městským částem. Tato varianta, která byla schválena Radou hl. m. Prahy dne 13. 10. 2015, finančně poškozuje některé městské části. Proto se starostové na setkání shodli, že trvají na navýšení minimální výše příspěvku na obyvatele na částku 2.900,- Kč /obyv. 

„Současná magistrátní varianta, takzvaná varianta 17, zásadně poškozuje některé již nyní podfinancované městské části,“ říká první místostarosta Prahy 9 Mgr. Tomáš Portlík a dále připomíná:  „Zatímco Dopravnímu podniku magistrát peníze dlouhodobě navyšuje a jedná se o obrovské částky, některé městské části nedostanou navíc ani korunu, a to za celých posledních sedm let, přestože počet obyvatel roste. Nemluvě už o tom, jak výrazně se zvyšují magistrátní investice do Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,“ dodává Mgr. Tomáš Portlík.

Nedostatečný je i současný finanční příspěvek na výkon státní správy směrovaný do pražských městských částí. Nastala situace, kdy jsou městské části nuceny financovat náklady na výkon státní správy nejen ze svých zdrojů, ale dokonce i z dotací hlavního města Prahy, z dotací, které jsou určeny především na péči, zvelebování a nezbytnou údržbu městských částí. Řada starostů se shodla na tom, že se jedná o určitou diskriminaci, která má v konečném důsledku negativní dopad na kvalitu života občanů Prahy.

Pavel Žďárský, starosta městské části Praha 19 Kbely, navíc upozornil na to, že MČ Praha 19 vykonává státní správu ještě pro MČ Praha Vinoř a Praha Satalice, nicméně dostává stejné finanční prostředky jako srovnatelné městské části, které však přenesenou působnost nevykonávají. „MČ Praha 19 je touto nerovností nejvíce znevýhodněna a situace je u nás nyní už kritická,“ připomíná Pavel Žďárský.  Starostové se na sněmu shodli na tom, že když vedení magistrátu nedokáže zjednat nápravu, musí převzít dofinancování určené na výkon státní správy na svá bedra.

Sněm rovněž uložil těm starostům, kteří jsou zastupiteli hlavního města Prahy, aby navrhli projednání změny jednacího řádu zastupitelstva HMP. Jde o to, aby starostové mohli na zasedání zastupitelstva HMP vystoupit s konkrétními problémy svých městských částí, stejně jako každý běžný občan Prahy, a byl k tomu na zasedání stabilně vymezen určitý čas. Doposud mohli starostové pouze reagovat na projednávané body. 

O dalším průběhu vás budeme informovat.

16.10.2015 8:05:26 | přečteno 3032x | Miroslav Dvořák

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load