Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Setkání starostů městských částí Praha 1-57

                                                                                                                             Usnesení ze Setkání starostů městských částí Praha 1-57, dne 15.10.2015

Praha  19 – Kbely (15. 10. 2015) – V městské části Praha 19 Kbely se ve čtvrtek 15. října 2015 v odpoledních hodinách konalo setkání starostů městských částí Prahy 1 – 57. 

Po několikahodinovém jednání přijali starostové těchto městských částí usnesení, v němž odmítají variantu finančních vztahů hlavního města Prahy k jednotlivým městským částem. Tato varianta, která byla schválena Radou hl. m. Prahy dne 13. 10. 2015, finančně poškozuje některé městské části. Proto se starostové na setkání shodli, že trvají na navýšení minimální výše příspěvku na obyvatele na částku 2.900,- Kč /obyv. 

„Současná magistrátní varianta, takzvaná varianta 17, zásadně poškozuje některé již nyní podfinancované městské části,“ říká první místostarosta Prahy 9 Mgr. Tomáš Portlík a dále připomíná:  „Zatímco Dopravnímu podniku magistrát peníze dlouhodobě navyšuje a jedná se o obrovské částky, některé městské části nedostanou navíc ani korunu, a to za celých posledních sedm let, přestože počet obyvatel roste. Nemluvě už o tom, jak výrazně se zvyšují magistrátní investice do Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,“ dodává Mgr. Tomáš Portlík.

Nedostatečný je i současný finanční příspěvek na výkon státní správy směrovaný do pražských městských částí. Nastala situace, kdy jsou městské části nuceny financovat náklady na výkon státní správy nejen ze svých zdrojů, ale dokonce i z dotací hlavního města Prahy, z dotací, které jsou určeny především na péči, zvelebování a nezbytnou údržbu městských částí. Řada starostů se shodla na tom, že se jedná o určitou diskriminaci, která má v konečném důsledku negativní dopad na kvalitu života občanů Prahy.

Pavel Žďárský, starosta městské části Praha 19 Kbely, navíc upozornil na to, že MČ Praha 19 vykonává státní správu ještě pro MČ Praha Vinoř a Praha Satalice, nicméně dostává stejné finanční prostředky jako srovnatelné městské části, které však přenesenou působnost nevykonávají. „MČ Praha 19 je touto nerovností nejvíce znevýhodněna a situace je u nás nyní už kritická,“ připomíná Pavel Žďárský.  Starostové se na sněmu shodli na tom, že když vedení magistrátu nedokáže zjednat nápravu, musí převzít dofinancování určené na výkon státní správy na svá bedra.

Sněm rovněž uložil těm starostům, kteří jsou zastupiteli hlavního města Prahy, aby navrhli projednání změny jednacího řádu zastupitelstva HMP. Jde o to, aby starostové mohli na zasedání zastupitelstva HMP vystoupit s konkrétními problémy svých městských částí, stejně jako každý běžný občan Prahy, a byl k tomu na zasedání stabilně vymezen určitý čas. Doposud mohli starostové pouze reagovat na projednávané body. 

O dalším průběhu vás budeme informovat.

16.10.2015 8:05:26 | přečteno 2986x | Miroslav Dvořák

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load