Na obsah stránky

ENDE
 

Prodej 13 volných bytových jednotek formou výběrového řízení

byty3

Městská část vyhlašuje v souladu s usnesením Rady MČ Praha 11 výběrové řízení na prodej 13 volných bytových jednotek  s možností koupě parkovacího stání nacházející se na adrese: v Praze 4 Horynova 2389/1 formou výběrového řízení s elektronickou aukcí.


vyhlašuje
v souladu s usnesením Rady MČ Praha 11 č. 0820/26/R/2017 ze dne 26.07.2017

výběrové řízení
na prodej 13 volných bytových jednotek s možností koupě parkovacího stání nacházející se na adrese: v Praze 4 Horynova 2389/1
(„Zahrady Opatov“)
formou výběrového řízení s elektronickou aukcí.

Lhůta pro podání přihlášek končí v pátek dne 22.09.2017 ve 14:00 hodin.

Další informace je možné nalézt v:

  • Podmínkách výběrového řízení,

  • Přihlášce na toto výběrové řízení,

  • a vzorové Kupní smlouvě.

Organizací elektronické aukce je pověřena spol. Jihoměstská majetková a.s.,  IČO: 28199081, se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415.  Další podrobnosti ohledně tohoto výběrového řízení poskytuje tato společnost na: telefonu: 226 801 200, email: info@jihomestska.cz , Další informace: https://www.jihomestska.cz/e-aukce-zahrady-opatov

Upozornění!
Číslo účtu pro složení kauce: 107-108735359/0800 u České spořitelny, a.s., variabilní symbol: je rodné číslo (fyzická osoba) - IČO (právnická osoba).

Jednotky s příslušným podílem na jednotce zahrnující nebytový prostor-garáž zahrnuté do výběrového řízení, nacházející se na adrese: v Praze 4 Horynova 2389/1

č.

jednotka

(způsob využití byt)

(=J)

velikost plochy  J dle prohlášení vlastníka

v m2

podlaží

požadované nejnižší podání J

(v Kč)*

výše kauce (smluvní pokuty)

v Kč

parkovací stání

datum a čas prohlídky  J

číslo

podíl dle prohlášení vlastníka

číslo

m2

kupní cena v Kč*

1

2389/7201

795/182605

3+kk

79,5

7

3.950.800

200.000

93

13,1

239.075

vždy

od 15:00

do 18:00

ve dnech:

22.08.2017

31.08.2017

06.09.2017

13.09.2017

17.09.2017

18.09.2017

20.09.2017

2

2389/7202

408/182605

1+kk

40,8

7

2.589.100

200.000

-1

13,8

251.850

3

2389/7203

448/182605

1+kk

44,8

7

2.768.450

200.000

-2

12,3

224.475

4

2389/7204

639/182605

2+kk

63,9

7

3.148.400

200.000

-3

14,8

270.100

5

2389/7205

762/182605

3+kk

76,2

7

4.006.050

200.000

-18

12,2

222.650

6

2389/8201

860/182605

3+kk

86

8

4.260.200

200.000

-15

12,2

222.650

7

2389/8202

402/182605

1+kk

40,2

8

2.186.200

200.000

-38

12,3

224.475

8

2389/8203

446/182605

1+kk

44,6

8

2.361.300

200.000

-39

12,5

228.125

9

2389/8204

642/182605

2+kk

64,2

8

3.149.250

200.000

-40

12,3

224.475

10

2389/8205

759/182605

3+kk

75,9

8

3.893.850

200.000

-16

12,5

228.125

11

2389/9201

1000/182605

3+kk

100

9

5.161.200

200.000

-14

17,2

313.900

12

2389/9202

627/182605

2+kk

62,7

9

3.478.200

200.000

-13

16,5

301.125

13

2389/9203

685/182605

2+kk

68,5

9

3.456.100

200.000

-33

20,6

375.950

Poznámka:

  • ceny v této tabulce jsou uvedeny bez DPH

  • ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  • podíl na Jednotce zahrnující nebytový prostor-garáž (parkovací stání) je možné zakoupit, není to však povinnost

  • PV = „PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA O ROZDĚLENÍ PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI NA VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM - bytový komplex Zahrady Opatov č.p. 2389, na pozemku parc. č. 2014/645 v kat. území Chodov, obec Praha, ul. Horynova“

  • cena u J nezahrnuje kupní cenu na Jednotce nebytový prostor-garáž (za parkovací stání)


28.7.2017 8:27:52 - aktualizováno 7.8.2017 13:34:18 | přečteno 930x | Dana Foučková

Navigace

 
load