Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

KÁCENÍ NEBEZPEČNÝCH VRB V MATEŘSKÉ ŠKOLE JANOUCHOVA

Předpoklad zahájení prací, které bude provádět Sbor dobrovolných hasičů Prahy 11, za účasti servisní organizace Jihoměstská majetková, a.s., je DNES 27. 8. 2015 od cca 16 hodin.

Vážení spoluobčané,

odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 11 Vás informuje o kácení provozně nebezpečných dřevin druhu Salix alba – vrba bílá, ke kterému bude muset přistoupit, aby předešel možnému ohrožení malých dětí, které si pod nimi v areálu MŠ Janouchova často hrají. Tímto nepopulárním opatřením, které odbor činí s velmi těžkým srdcem, sníží na minimum nebezpečí případného poškození majetku či dokonce zdraví našich nejmenších obyvatel.

Jedná se o vykácení dvou nemocných stromů, rostoucích v areálu této mateřské školky. Vrby mají silně narušený zdravotní stav, na kmenech v koruně stromů byly nalezeny plodnice chorošovité dřevokazné houby Phellinus igniarius – ohnivec obecný, která způsobuje intenzivní bílou vláknitou hnilobu jádrového dřeva a proniká i dřeva bělového.  U takto nakažených dřevin často dochází ke zlomům kosterních větví nebo kmene, což se v minulosti u těchto stromů, bohužel, potvrdilo. Předmětné vrby nejsou z dlouhodobého hlediska perspektivními dřevinami, neboť byly vysazeny jako krátkodobá rychle rostoucí zeleň, se kterou se počítalo jako s dřevinami dočasnými. Jedná se o stromy s křehkými větvemi, u nichž je riziko nebezpečí samovolného pádu stromů či jejich částí, při takto silně narušeném až havarijním zdravotním stavu, velmi vysoké a stromy proto musí být, v rámci zajištění bezpečnosti, odstraněny neprodleně. Riziko jejich samovolného pádu v zahradě školky, kde si denně hrají děti, je opravdu vysoké. V letošním roce vlivem větrné kalamity došlo k též k nevratnému poškození stromu Pinus sylvestris – borovice lesní, která utrpěla značné zlomy v koruně a je nyní výrazně nestabilním prvkem areálu s možností zlomu celého kmene. Provozní bezpečnost předmětných dřevin je silně snížená až havarijní, vyžadující okamžitý zásah.

Na místech po vykácených dřevinách budou vysazeny nové zdravé vzrostlé stromy /jírovce červené a jinan dvoulaločný/, které časem plně zastoupí pokácené vrby a doplní stávající vzrostlé listnaté i jehličnaté stromy v areálu MŠ Janouchova. V případě potřeby bližších informací o kácení těchto stromů, se můžete obrátit na Ing. Jana Denise /odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, tel. 267 902 370/.

Děkujeme za pochopení vážnosti situace.

Ing. Michal Vyskočil

vedoucí odboru životního prostředí

tel. 267 902 333

 

27.8.2015 14:30:30 | přečteno 1368x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load