Informace o jednání finančního výboru ZMČ dne 7. 6. 2016

Jednání finančního výboru je veřejné a bude se konat v úterý dne 7. 6. 2016 od 17 hodin v zasedací místnosti klub v budově Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1.

 

Návrh programu:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Splnění úkolů uložených z předchozích jednání FV
  3. Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11
    za rok 2015
  4. Informace o hospodaření MČ Praha 11 za 1. čtvrtletí 2016
  5. Rozpočtová opatření, která budou předložena na jednání ZMČ dne 9. 6. 2016
  6. Různé


Vytvořeno 31.5.2016 14:06:09 | přečteno 1170x | Dana Foučková
load