Na obsah stránky

ENDE
 

E-AUKCE ZAHRADY OPATOV

informace

Rada MČ Praha 11 dne 6. 6. 2017 schválila prodej 13 volných bytových jednotek v novostavbě bytového domu v Praze 4, Horynova 2389/1 (Zahrady Opatov).

Rada MČ Praha 11 schválila usnesením č. 0611/22/R/2017 dne 6. 6.2017 materiál: „Prodej 13 volných jednotek s možností zakoupení si spoluvlastnického podílu k zahrady opatov foto (c) tomas maly G0017179jednotce nebytový prostor-garáž v novostavbě bytového domu v Praze 4, Horynova 2389/1 (Zahrady Opatov), v k.ú.  Chodov, a to formou výběrového řízení s elektronickou aukcí ve spolupráci se spol. Jihoměstská majetková a.s. za cenu v místě a čase obvyklou, jejímž podkladem je znalecký posudek“.

Organizací elektronické aukce je pověřena spol. Jihoměstská majetková a.s.,  IČO: 28199081, se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415. 

Možnost přihlásit se do tohoto výběrového řízení je od 13. 6. 2017 do 19. 7. 2017 do 17:30 hodin písemnou přihláškou do podatelny Úřadu MČ Praha 11.
Další podrobnosti ohledně tohoto výběrového řízení naleznete na odkazu:

www.jihomestska.cz/e-aukce-zahrady-opatov

13.6.2017 15:01:38 - aktualizováno 13.7.2017 11:35:15 | přečteno 1523x | Anna Kočicová

Navigace

 
load