Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

8. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11

Odbor kancelář starosty oznamuje, že se ve čtvrtek 11. června 2015  koná 8. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 13 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

PROGRAM

8. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 11

KONANÉHO DNE 11. 6. 2015

Název bodu jednání

Typ

Odbor

Předkladatel

1

Zahájení a schválení programu
8. zasedání ZMČ

Informace
do zápisu

2

Připomínky k zápisu z předešlého
zasedání ZMČ

Informace
do zápisu

3

Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů usnesení a zápisu 7. ZMČ

Usnesení

OKS

STA Štyler Jiří Ing. P11

4

Zpráva o činnosti rady

Informace
do zápisu

OKS

STA Štyler Jiří Ing. P11

5

Smlouva č. 14164823 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na akci "Revitalizace objektu Střední školy managementu a služeb v Praze 11"

Usnesení

OSM

STA Štyler Jiří Ing. P11

6

Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4

Usnesení

OKS

STA Štyler Jiří Ing. P11

7

Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11
za rok 2014

Usnesení

EO

ZS Kos Ladislav Ing. P11

8

Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za rok 2014 za MČ Praha 11 včetně organizací, jichž je zřizovatelem

Usnesení

EO

ZS Kos Ladislav Ing. P11

9

Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih pro Místní lidovou knihovnu společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s.

Usnesení

OŠK

ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11

10

Rozpočtové opatření č. 24/15 - přesun finančních prostředků na navýšení roční dotace pro Kulturní Jižní Město, o.p.s.

Usnesení

EO

ZS Kos Ladislav Ing. P11

11

Podstatné náležitosti dodatku
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na provoz Kulturnímu Jižnímu Městu o.p.s. v roce 2015

Usnesení

OŠK

ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11

12

Výběr projektů v rámci dotačního programu - Grantový program MČ Praha 11
na rok 2015 pro oblast kultury - II. kolo a mimořádné dotace

Usnesení

OŠK

ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11

13

Výběr dotací v rámci Grantového programu MČ Praha 11 na rok 2015 pro oblast sportu a tělovýchovy  - II. kolo

Usnesení

OŠK

ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11

14

Podstatné náležitosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na Dny Prahy 11 společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s.

Usnesení

OŠK

ZS Lepš Jakub Mgr. M.A. P11

15

Dotační program pro sociální a zdravotní oblast MČ Praha 11 v roce 2015

Usnesení

OSVZ

ZS Jirava Petr Ing. P11

16

Dotační program v oblasti protidrogové politiky MČ Praha 11
 v roce  2015

Usnesení

OSVZ

ZS Jirava Petr Ing. P11

17

Podstatné náležitosti kupní smlouvy
na prodej pozemku parc. č. 3115/2
v k. ú. Chodov spol. PREdistribuce, a.s.

Usnesení

OMP

Balík Oldřich Ing. P11

18

Informace o činnosti výborů

Informace
do zápisu

19

Změna ve finančním výboru

Usnesení

OKS

STA Štyler Jiří Ing. P11

20

Dotazy, podněty a připomínky

Informace
do zápisu

21

Informativní zpráva o rozpočtových opatřeních provedených v období
 od 6.5.2015  do 2.6.2015

Informace bez projednání

EO

ZS Kos Ladislav Ing. P11

22

Přehled rozpočtových opatření a stav položky rozpočtová rezerva neúčelová
v oddíle 64

Informace bez projednání

EO

VED EO Davidová Sylvia Ing. P11

23

Závěr

Informace
do zápisu

4.6.2015 8:06:37 | přečteno 1327x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load