Aktuality z Prahy 11

Nádherné životní jubileum 100 let oslavil 30. května pan Přemysl Vanke
3. 6. 2023

Nádherné životní jubileum 100 let oslavil 30. května pan Přemysl Vanke

Oslava se uskutečnila v Domově pro seniory Chodov, kde žije společně se svojí manželkou Alenkou. K hlavním gratulantům patřili samozřejmě zaměstnanci domova v čele s paní ředitelkou Ilonou Veselou, za městskou část mu poblahopřála starostka Šárka Zdeňková a radní Michal Veselský

Uzavření a demontáž kruhové pergoly ve vnitrobloku ulic Petýrkova a Dědinova
3. 6. 2023

Uzavření a demontáž kruhové pergoly ve vnitrobloku ulic Petýrkova a Dědinova

Na základě statického posouzení a periodické kontroly stavu musí bohužel Odbor životního prostředí přistoupit k odstranění i druhé dřevěné pergoly ve vnitrobloku ulic Petýrkova a Dědinova. Pergola byla proto uzavřena. Konstrukce kruhové pergoly, na pozemku parc. č. 3341/185, k. ú. Chodov, již jako celek nevyhovuje současným statickým požadavkům a aktuálně platným standardům na spolehlivost staveb. U založení konstrukce této stavby došlo k pohybům, které zapříčinily deformace stavby takového charakteru, kdy již není možné považovat konstrukci za stabilní a nelze vyloučit její zhroucení. To je částečně způsobeno změnami v podloží, částečně poruchami základových patek, u nichž dochází vlivem koroze kovových prvků v nich uložených k rozpadu betonu, a to navzdory provedené sanaci.

Děje se na Jižním Městě a okolí

Proč neteče v pítku voda?
2. 6. 2023

Proč neteče v pítku voda?

Vážení návštěvníci parku u Chodovské tvrze, možná jste již zaznamenali, že i letos si vybrala sýkorka modřinka ke hnízdění poněkud netypické místo - zdejší pítko. Stejně tak jako každý rok Vás proto prosíme, abyste dopřáli ptačím rodičům dostatek času a klidu k vyvedení mladých. Pokud byste náhodou vyrazili pozorovat malé opeřence a při té příležitosti zjistili, že je otvor v pítku nějakým způsobem ucpán nebo překryt, prosíme o jeho zprůchodnění. Až ptáčata vyletí z hnízda, opět pro vás pítko zprovozníme.

Zveme vás na II. Zámeckou slavnost dne 10.6.2023 od 10 hodin do Domova pro seniory Chodov v Pyšelích
30. 5. 2023

Zveme vás na II. Zámeckou slavnost dne 10.6.2023 od 10 hodin do Domova pro seniory Chodov v Pyšelích

Vážení představitelé města, přátelé, příznivci a podporovatelé Domova,srdečně Vás zveme na II. Zámeckou slavnost, která se bude konat dne 10. 6. 2023 od 10 hod. v zahradě Domova pro seniory Chodov – pracoviště Pyšely.S radostí pokračujeme v tradici a opět jsme připravili bohatý program, který přinese mnoho zajímavých zážitků nejen našim klientům a zaměstnancům, ale všem návštěvníkům napříč generacemi.

load