Zajímavé odkazy

Pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o problematice urbanismu a územního plánování, přinášíme několik zajímavých odkazů.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planu/index.html - informace pořizovatele územně plánovací dokumentace pro hl. m. Prahu, tj. odboru stavebního a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy

http://www.iprpraha.cz/ - internetové stránky Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy a mimojiné připravuje a zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty hl. m. Prahy

www.urbanismus.cz - internetové stránky Asociace pro urbanismus a územní plánování