Zajímavé odkazy

Pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli více o problematice urbanismu a územního plánování, přinášíme několik zajímavých odkazů.

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.html - informace pořizovatele územně plánovací dokumentace pro hl. m. Prahu

http://www.urm.cz/ - internetové stránky Útvaru rozvoje hl. m. Praha, který je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy a mimojiné připravuje a zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty hl. m. Prahy

www.uppraha.cz - informace o připravovaném Územním plánu hl. m. Prahy

www.urbanismus.cz - internetové stránky Asociace pro urbanismus a územní plánování