Od 1. 1. 2009 platí podle zákona č. 177/2006 Sb. nová povinnost pro stavebníky a vlastníky budov zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy. Splnění těchto požadavků stanovaných zákonem se dokládá tzv. Průkazem energetické náročnosti budovy, zpracovaným podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy platí pro tyto případy:

Od povinnosti zpracování průkazu jsou osvobozeny pouze samostatné budovy do 50 m2, budovy užívané občasně (např. kostely), dále nevytápěné zemědělské stavby, výrobní haly a další podobné výjimky.

Provozovatelé budov s podlahovou plochou nad 1000 m2, které jsou určené pro poskytování služeb veřejnosti, konkrétně jde o budovy využívané pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací jsou povinni průkaz viditelně vyvěsit.

Více na:
http://www.mpo-efekt.cz/cz/energeticke-expertizy/prukaz-energeticke-narocnosti-budov

Seznam energetických expertů:
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/uspory-energie/seznam-energetickych-expertu/seznam.html