Bc. Martina Andrlová

Funkce:samostatná odborná referentka pro výkon silničního správního úřadu
Umístění:budova Anny Drabíkové 534/3 -> dveře místnost Anny Drabíkové 534/3
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starosta -> tajemník -> Odbor dopravy -> vedoucí Odboru dopravy -> Oddělení silniční správní úřad -> vedoucí Oddělení silniční správní úřad -> samostatná odborná referentka pro výkon silničního správního úřadu
E-mail:andrlovam@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 562