Bc. Soňa Řeháčková Muzikářová

Funkce:vedoucí Odboru dopravy
Umístění:budova Ocelíkova 672/1 -> dveře místnost 68
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starosta -> tajemník -> Odbor dopravy -> vedoucí Odboru dopravy
E-mail:muzikarovas@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 558