Ing. Martin Janda

Funkce:samostatný odborný referent pro výkon silničního správního úřadu
Umístění:budova Ocelíkova 672/1 -> dveře místnost 65
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starosta -> tajemník -> Odbor dopravy -> vedoucí Odboru dopravy -> Oddělení silniční správní úřad -> vedoucí Oddělení silniční správní úřad -> samostatný odborný referent pro výkon silničního správního úřadu
E-mail:jandam@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 559
Fax: + 0
Řeší tyto životní situace: