Bc. Petra Víznerová

Funkce:samostatná odborná referentka krizového řízení (prevence kriminality, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana)
Umístění:budova Ocelíkova 672/1 -> dveře místnost 5
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starosta -> tajemník -> Odbor kancelář starosty -> vedoucí Odboru kancelář starosty -> Oddělení krizového řízení -> vedoucí Oddělení krizového řízení (obrana, policie) -> samostatná odborná referentka krizového řízení (prevence kriminality, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana)
E-mail:viznerovap@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 121
Řeší tyto životní situace: