Martin Skála

Funkce:řidič
Umístění:budova Ocelíkova 672/1 -> dveře místnost 35
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starostka - územní rozvoj, bezpečnost -> tajemnice -> Odbor kancelář tajemníka -> vedoucí Odboru kancelář tajemníka -> Oddělení hospodářské správy -> vedoucí Oddělení hospodářské správy -> úsek obslužných činností -> řidič
E-mail:skalam@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 239