Alena Bártlová, DiS.

Funkce:personalistka (vzdělávání)
Umístění:budova Ocelíkova 672/1 -> dveře místnost 13
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starosta -> tajemník -> Odbor kancelář tajemníka -> vedoucí Odboru kancelář tajemníka -> Oddělení personální -> vedoucí Oddělení personálního -> personalistka (vzdělávání)
E-mail:bartlovaa@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 275