Ing. Jana Letá

Funkce:vedoucí Oddělení personálního
Umístění:budova Ocelíkova 672/1 -> dveře místnost 12
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starosta -> tajemník -> Odbor kancelář tajemníka -> vedoucí Odboru kancelář tajemníka -> Oddělení personální -> vedoucí Oddělení personálního
E-mail:letaj@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 229