Ing. Daniel Hampl, DiS.

Funkce:vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly
Umístění:budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 406
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starosta -> tajemník -> Útvar interního auditu a kontroly -> vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly
E-mail:hampld@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 170