Jiří Pobuda

Funkce:samostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školství
Umístění:budova Vidimova 1324, 1325 -> dveře místnost 407
Pracovní zařazení:Vedení MČ Praha 11 -> starosta -> tajemník -> Odbor školství a kultury -> vedoucí Odboru školství a kultury -> Oddělení koncepce a ekonomiky školství -> vedoucí Oddělení koncepce a ekonomiky školství -> samostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školství
E-mail:pobudaj@praha11.cz
Telefon: +420 267 902 496